Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Naturkunskap   Frank Naturkunskap     Product

Frank Grön Naturkunskap 2 Onlinebok

current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: Frank Naturkunskap

Frank Grön Naturkunskap 2 Onlinebok är en digital kopia av den tryckta bokens upplaga 2.

Frank Grön Naturkunskap 2 är ett läromedel för kursen Naturkunskap 2 för gymnasium och vuxenutbildning.

Boken är indelad i fyra block:

  1. Naturvetenskap
  2. Universum, energi och materia
  3. Livets utveckling
  4. Människans organsystem och fysiologi

Blockindelning efter ämnesplanen

Block 1. Det första bygger på och fördjupar texten i Frank Gul Naturkunskap 1b som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.

Block 2. Nästa block tar upp materian i alla dess former, hur den har bildats och sambandet mellan materia och energi. Blocket inleds med universums uppkomst, utveckling och förmodade framtid och fortsätter sedan med kemi – hur ämnen "fungerar". Sista kapitlet i blocket ägnas några olika för människan viktiga ämnen, och då blir förstås samhällskopplingen tydlig.

Block 3. Tredje blocket handlar om arternas utveckling, evolutionen. Den är indelad i bevis för evolutionen, jordens historia och evolutionens mekanismer. Blocket avslutas med ett eget kapitel om människans evolution.

Block 4. Det fjärde, och mest omfattande, blocket handlar om människans organsystem och hur dessa har utvecklats. Här beskrivs också sjukdomar i organsystemen, och hur livsstilen kan inverka på både hälsa och sjukdom. Sista kapitlet är ägnat medicinsk metodik, ur både ett forskningsperspektiv och ett patientperspektiv.

Pedagogiska tankar

Frank Naturkunskap är skriven med ett lättillgängligt språk för att passa alla elever. Texterna har till syfte att väcka intresse och att få eleverna medvetna om vilken betydelse naturvetenskaperna har för samhället och samhällsutvecklingen. Inlärningen stöttas av kunskapsmål till varje kapitel, listade centrala begrepp, ett digitalt övningsmaterial och uppgifter i tre nivåer.

Komponenter i Frank Naturkunskap-serien

I serien ingår faktaböcker till kurserna Naturkunskap 1a1, 1b och 2. Till kursböckerna finns digitala övningsmaterial för att träna på basfakta. I de digitala lärarlicenserna ingår omfattande lärarhandledningar. Faktaböckerna finns även i heldigitala versioner med självrättande övningar.

Upplägg

Kursläromedlen i Frank-serien är indelade i block, som kan läsas i vilken ordning som helst, vari det ingår olika antal kapitel. I början av varje kapitel finns kunskapskraven samt en lista på de viktigaste begreppen. Begreppsförklaringarna ligger som marginaltexter inne i kapitlet, och här finns även ordförklaringar – allt för att underlätta läsning, inlärning och förståelse. Brödtexten är en grundtext som alla bör läsa.

För fördjupning och breddning finns faktarutor (Mera om ...) och så kallade perspektivsidor, för de elever som är intresserade. Teman på dessa sidor kan även användas till grupparbeten. Kapitlen avslutas med en textsammanfattning och en begreppskarta samt därefter uppgifter av olika kategorier.

Lärarhandledningar

I Frank Naturkunskap Digital (lärarlicens) finns omfattande och nyskrivna lärarhandledningar som är skräddarsydda för respektive kurs. Lärarhandledningarna innehåller teori, tips, olika typer av övningar, laborationer och filmer med utgångspunkt i läromedlen.

Produktfakta

Författare

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Birgitta Landgren

Upplaga

3

Utgivningsdatum

17-08-2023

ISBN

978-91-47-15155-4

Ämne

Naturkunskap

Mediatyp

Digitalt

Språk

Svenska

Abonnemangslängd, mån.

12

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt