Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Naturkunskap   Frank Naturkunskap     Product

Frank Naturkunskap 2 Onlinebok (12 mån)

current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: Frank Naturkunskap

Frank Grön Naturkunskap 2 Onlinebok är en digial kopia av den tryckta bokens upplaga 1.

Läromedlet är indelat i fyra block:

  • Block 1 bygger på och fördjupar den text i Frank Gul Naturkunskap 1b som handlar om det naturvetenskapliga arbetssättet.
  • Block 2 tar upp materian i alla dess former, hur den har bildats och sambandet mellan materia och energi. Blocket inleds med universums uppkomst, utveckling och förmodade framtid och fortsätter sedan med kemi - hur ämnen "fungerar". Sista kapitlet i blocket ägnas några olika för människan viktiga ämnen, och då blir förstås samhällskopplingen tydlig.
  • Block 3 handlar om arternas utveckling, evolutionen. Den är indelad i bevis för evolutionen, jordens historia och evolutionens mekanismer. Blocket avslutas med människans evolution.
  • Block 4 är det mest omfattande och handlar om människans organsystem och hur dessa har utvecklats. Här beskrivs också sjukdomar i organsystemen, och hur livsstilen kan inverka på både hälsa och sjukdom. Sista kapitlet är ägnat medicinsk metodik, både ur ett forskningsperspektiv och ett patientperspektiv.

Läromedlet ingår i serien Frank Naturkunskap, ett heltäckande läromedel i naturkunskap för gymnasium och vuxenutbildning, som passar alla. Texterna har till syfte att få eleverna medvetna om vilken betydelse naturvetenskaperna har för samhället och samhällsutvecklingen. Fokus ligger på miljö- och energifrågor samt på livsstil, och vad den betyder både för individen och för samhället. På perspektivsidorna finns gott om möjlighet till fördjupning och breddning. Variationen här är stor, med syfte att det alltid ska finnas någonting som väcker den enskilda elevens intresse.

Produktfakta

Författare

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors, Birgitta Landgren

Upplaga

1

Utgivningsdatum

20-06-2013

ISBN

978-91-47-91540-8

Ämne

Naturkunskap

Mediatyp

Digitalt

Språk

Svenska

Abonnemangslängd, mån.

12

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt