Hälso- och sjukvård 1 Fakta och uppgifter

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Läs mer om serien: Liber Vård och omsorg

Hälso- och sjukvård 1 är ett läromedel för blivande undersköterskor och vårdbiträden som studerar inom gymnasieskola eller vuxenutbildning och som läser kursen med samma namn.

Innehållet i läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Hälso- och sjukvård 1 och förbereder eleven för praktiskt arbete inom området. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar som ger stöd och underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är anpassat språkligt och layoutmässigt för att vara så tillgängligt som möjligt, och ge stöd för kunskapsinhämtningen.

Läromedlet tar upp

 • Folkhälsa och folkhälsoarbete
 • Levnadsvanor
 • Förändringar i människors hälsotillstånd
 • Kriser och krisreaktioner
 • Vårdplanering
 • Vård- och omsorgsuppgifter och medicinska åtgärder
 • Medicinteknisk utrustning
 • Första hjälpen
 • Rehabilitering, habilitering och egenvård
 • Bemötande och kommunikation
 • Personcentrerad vård
 • Rapportering och dokumentation

Läromedlets pedagogiska struktur

 • Innehåll med förankring i kursplan och arbetsliv
 • Tillgängligt och anpassat språk samt begreppsstöd
 • Visuellt stöd i form av bilder och illustrationer
 • Fallbeskrivningar, repetitionsfrågor och fördjupningsfrågor
 • Podd-, film- och litteraturtips

Kapitelupplägg

 • Varje kapitel inleds med koppling till de kursmål som kapitlet behandlar
 • Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer
 • Genomgående patientfall med reflektionsfrågor
 • Kapitlen avrundas med:

▪ Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
▪ Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
▪ Repetera – frågor och uppgifter som stöttar dig att minnas innehållet.
▪ Fördjupa – i fördjupningsuppgiften kan du ytterligare träna på kapitlets innehåll.

Produktfakta

Författare

Anna Hedlund Leijon, Christina Walldin

Upplaga

2

Utgivningsdatum

16-06-2023

ISBN

978-91-47-14792-2

Ämne

Vård och omsorg

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

376

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt