Intensivläsning i helklass med Sara Bruun (nedladdningsbar)

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Läs mer om detta utbildningspaket: Läsprojekt med Sara Bruun

Intensivläsning i helklass med Sara Bruun innehåller:

  • Lärarhandledning av Sara Bruun
  • Läslistor inkl. minuttest av Maj J. Örtendal
  • Utbildningsfilmer

Lärarhandledningen och läslistorna inkl. minuttestet skriver du ut. Materialet vänder sig främst till elever från åk 4–9. Men kan även användas ända upp till gymnasiet beroende på elevernas läsförmåga. Materialet har en neutral layout. Intensivläsningen utgör en avgränsad del i lästräningen, att öva upp avkodningsförmågan genom läslistor. Intensivläsningen genomförs i helklass varje dag i 5 veckor, för att öka läshastigheten.

Det unika med Saras upplägg är att hon vänder sig till helklass och mentorn, inte till specialläraren eller svenskläraren. Syftet med intensivläsningen är att vi vill ta fasta på den beprövade erfarenheten som nu håller på att gå förlorad.

Upplägg:

  1. Alla elever gör minuttestet (för att kunna mäta utvecklingen och se vilken nivå klassen ligger på).
  2. Intensivläsning 10 min varje dag i 5 veckor. Alla börjar med samma läslista, men kommer att byta läslista vid olika tillfällen (beroende på läsförmåga).
  3. Efter 2,5 vecka görs minuttestet på nytt.
  4. Intensivläsningen fortsätter.
  5. Efter 5 veckor avslutas läsningen oavsett vilken läslista eleven har kommit till. Minuttestet görs på nytt och resultatet analyseras.

Läslistorna och minuttestet är skrivna av Maj J Örtendal. Maj är talpedagog och fil.mag. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter. I över 30 år har hon särskilt engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom grundskolan. De senaste 12 åren har hon utfört tal-, läs- och skrivutredningar och författat flera läromedel inom läs- och skrivinlärning, bland andra serien Läsinlärning i 7 steg (Liber).

Läs mer om utbildningspaketet: Läsprojekt med Sara Bruun

Produktfakta

Författare

Sara Bruun, Maj J Örtendal

Upplaga

1

Utgivningsdatum

15-08-2023

ISBN

978-91-47-15099-1

Ämne

Svenska

Mediatyp

Digitalt

Språk

Svenska

Abonnemangslängd, mån.

12

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt