Läsprojekt med Sara Bruun

Sara Bruun är en omtyckt språklärare, bloggare och föreläsare som förekommer flitigt i skoldebatten. I samarbete med Sara har vi tagit fram ett utbildningspaket om hur du som lärare kan arbeta med intensivläsning och avkodningsträning i helklass.

Sara Bruun 1200x530

Om Läsprojektet

”Intensivläsning i helklass med Sara Bruun” är ett projekt som innehåller lärarhandledning, utbildningsfilmer och läslistor. Syftet med projektet är att vi vill ta fasta på den beprövade erfarenheten som nu håller på att gå förlorad. Läsprojektet handlar om en avgränsad del i lästräningen, att öva upp avkodningsförmågan i helklass.

Detta projekt genomförs i helklass genom intensivläsning varje dag i 5 veckor, för att öka läshastigheten. Det unika med Saras upplägg är att hon vänder sig till helklass och mentorn, inte specialläraren eller svenskläraren.

resource-not-found

Intensivläsning och avkodning

Det här utbildningspaketet ger dig som är lärare strategier för hur du kan arbeta med intensivläsning och avkodningsträning i helklass. Med hjälp av materialet blir du mindre beroende av speciallärarens hjälp och kan stå på egna ben när du hjälper dina elever att utveckla sin läsförmåga. Materialet passar lika bra oavsett vilken årskurs eller vilket ämne du undervisar i. Det är upp till er hur ni vill organisera det – vi ger er bara förutsättningarna! 

resource-not-found

Maj J Örtendal – författare till läslistorna

Maj är talpedagog och fil.mag i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter. I över 30 år har hon särskilt engagerat sig i undervisning av barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi inom grundskolan. De senaste 12 åren har hon utfört tal-, läs- och skrivutredningar och författat flera läromedel inom läs- och skrivinlärning, bland andra serien Läsinlärning i 7 steg utgiven av Liber.

resource-not-found

Läslistorna börjar med nonsensord. Med nonsensord tränar eleven främst på att utveckla sin avkodningsförmåga. Nonsensorden övergår senare till innehållsord (riktiga ord) där eleverna får fortsätta att träna på avkodning. Innehållsorden är viktiga för att öva upp den ortografiska läsningen som är avgörande för att kunna läsa med flyt och bli en god läsare.

resource-not-found

Intervju

"Barn och ungdomar har rätt att lära sig"

Sara Bruuns arbete med intensivläsning och avkodningsträning i helklass har redan nått stor framgång runt om i landet. Vi fick en pratstund med Sara där hon berättade mer om sig själv och hur processen kring läsprojektet har sett ut.

Läs mer om läsprojektet med Sara Bruun
resource-not-found

De gamla rävarnas kunskap

Rävarna som skymtar förbi här och där symboliserar “de gamla rävarnas kunskap”. Genom hela lärarhandledningen får du möta rävar – glada rävar, fundersamma rävar, frustrerade rävar och rävar som lästränar. Rävarna är illustrerade av författaren och läraren Karin Nygårds.

Läsprojektet med Sara Bruun består av gedigen och beprövad kunskap – kunskap som måste leva kvar och föras vidare! 

resource-not-found

Sommar i P1

2021 sommarpratade Sara Bruun i P1. Hennes program handlar om den känslomässiga bergochdalbanan det är att vara lärare, och utmaningen i att motivera elever som har gett upp i en skola som inte alltid är för alla.

Foto: Lina Arvidsson

resource-not-found

Bruuns klassrum

I bloggen Bruuns klassrum kan man följa Sara och eleverna hon jobbar med. I bloggen ges en inblick i Saras språkarbete och hon delar generöst med sig av instruktioner, tips och aktiviteter som både elever och lärare kan ta del av.

resource-not-found

Om Sara

Sara Bruun är språklärare och samordnare för Samverkan för bästa skola i Hässleholms kommun. Hon driver en egen språkblogg och bloggar för skolvärlden.se där hon främst skriver debattartiklar. Sara är även författare och har skrivit ett flertal böcker. Hon är en uppskattad föreläsare som de senaste åren har haft uppdrag på många platser runt om i världen. Hon har tilldelats fina utmärkelser för sitt arbete som språklärare.