Webshop   Årskurs F-3   Svenska   Liber Läs!     Product

Liber Läs Första Läseboken

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Läs mer om serien: Liber Läs!

Det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning

I Första Läseboken tränar eleverna sitt läsflyt genom upprepad läsning av spännande texter anpassade till varje elevs förmåga. Första Läseboken innehåller 72 texter anpassade för årskurs 1. Texterna finns i flera nivåer så att du som lärare enkelt kan ändra nivå i takt med elevens progression.

Första Läseboken kan med fördel användas även som hemuppgift. Till varje text finns uppgifter samt en gemensam reflektionsfråga som gör det möjligt att samtala och reflektera tillsammans efter läsningen. På så sätt kan alla vara delaktiga i diskussionen om det ni läser.

Serien Liber Läs är ett läromedel som ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning utifrån den senaste forskningen. För att göra det tydligt för eleverna och för dig som undervisar, tränar varje del i serien olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen, vilket ger ett tydligt fokus och fördjupade kunskaper.

Materialet är inkluderande oavsett nivå och förkunskaper, med en tydlig struktur och enkelhet som bidrar till en förbättrad läs- och skrivinlärning. Liber Läs grundar sig i teorin The Simple View of Reading som handlar om att elever behöver behärska både den tekniska avkodningen och innehållet i språket för att förstå det den läser.

Produktfakta

Författare

Anette S Panboon, Victoria W Gustafsson

Upplaga

1

Utgivningsdatum

19-06-2023

ISBN

978-91-47-14890-5

Ämne

Svenska

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

84

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt