Litteraciteter och flerspråkighet : Symposium 2018

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Produktbeskrivning

Våra möjligheter att kommunicera har drastiskt förändrats med de senaste årtiondenas snabba teknologiska och demografiska förändringar. Det har blivit alltmer självklart att kommunicera på flera olika språk och med långt fler resurser än enbart ord eller papper och penna. I takt med att samhället förändras, omskapas också synen på litteracitet och vad som krävs för att kunna delta aktivt i vardagsliv, utbildning och samhällsliv.

Den här antologin innehåller artiklar av forskare och verksamma lärare som medverkade vid konferensen Symposium 2018 Litteraciteter och flerspråkighet. Författarna ger perspektiv på den mångfald av litteraciteter som alla lärare kan och behöver utforska tillsammans med sina elever. I varje artikel ges exempel på hur undervisningen kan anpassas så att den utifrån elevernas kommunikativa repertoar också uppfyller de krav som deltagandet i samhällslivet ställer på sina invånare.

Boken vänder sig till lärare, lärarstuderande, skolledare och beslutsfattare med intresse för att utforska, utveckla och anpassa undervisning och utbildning till dagens mångdimensionella värld av litteraciteter.

Om författarna

Redaktörer är Kristina Aldén och Aina Bigestans som båda arbetar vid nationellt centrum för svenska som andraspråk på Stockholms universitet.

Produktfakta

Författare

Kristina Aldén, Aina Bigestans

Upplaga

1

Utgivningsdatum

15-11-2019

ISBN

978-91-47-13135-8

Ämne

Lärar- och förskollärarutbildning

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

292

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt