Webshop   Gymnasium/Vuxenutbildning   Biologi   Spira Biologi     Product

Spira 2

Smakprov
current-item

Vill du veta mer?

Beskrivning

Läs mer om serien: Spira Biologi

Spira Biologi har fokus på kopplingen mellan genetik, evolution och systematik. Texterna i serien är skrivna med en berättande stil, där den språkliga nivån passar alla elever. För dem som vill fördjupa eller bredda sina kunskaper i biologi finns många faktarutor, Nyckelhål, men de är inte nödvändiga för helheten. Det här gör att serien passar en bred kategori elever: från dem som tycker att biologi känns utmanande, till dem som satsar på fortsatta studier i ämnet.

Spira 2

Spira 2 inleds med ett block med en beskrivning av det naturvetenskapliga arbetssättet. Därefter följer fyra i block som vardera tar upp

  1. Cellbiologi, där nytillskotten är organismernas livscykler samt cellbiologins praktiska tillämpningar.
  2. Mikroorganismer och virus.
  3. Växternas och svamparnas fysiologi.
  4. Djurfysiologi, där fokus riktas mot vår egen kropp och hälsa. I detta block finns även två kapitel om kärlek och sex, samt medicinska undersökningsmetoder.

De olika delarna är uppbyggda så att det är fullt möjligt att börja var man vill i boken. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning. Sist i boken finns frågor på kapitlen; svaren till dessa finns i lärarhandledningen eller på Libers hemsida.

Till Spira 2 finns även ett digitalt övningsmaterial som kompletterar uppgifterna i boken. Det digitala övningsmaterialet är kostnadsfritt och finns på Libers hemsida.

Utmärkande

Utmärkande för Spira-serien är den berättande stilen med ett lättillgängligt språk som passar alla elever. Texterna tar återkommande upp nya forskningsrön, för att eleven ska bli medveten om att naturvetenskaperna ständigt utvecklas. Fokus ligger på genetik, systematik och evolution. På "nyckelhålssidorna" finns gott om möjlighet till fördjupning och breddning. Variationen här är stor, med syfte att det alltid ska finnas någonting som väcker den enskilda elevens intresse.

Upplägg

Läromedlet är indelat i block, som kan läsas i vilken ordning som helst. I början anges vilka förmågor som blocket ska ge eleven möjlighet att utveckla samt det centrala innehåll som tas upp. I början av varje kapitel finns kunskapskraven samt en lista på de viktigaste begreppen. Begreppsförklaringarna ligger som marginaltexter, och här finns även ordförklaringar - allt för att underlätta läsning, inlärning och förståelse. Kapitlen avslutas med uppgifter av olika kategorier. Till böckerna finns ett digitalt övningsmaterial där eleven tränar på begrepp och basfakta.

Lärarhandledningarna

Lärarhandledningar finns som nedladdningsbara filer och innehåller kommentarer till delområdena i kurserna Biologi 1 och Biologi 2, teoretiska och praktiska övningar, laborationer, mikroskoperingsförslag (bara i lärarhandledningen till Biologi 2), och svar på uppgifterna i böckerna. Materialet motsvarar cirka 350 A4-sidor i Biologi 1-handledningen och cirka 450 A4-sidor i Biologi 2-handledningen.

Om författarna

Författarna till Spira-böckerna är erfarna gymnasielärare, med säte i Stockholm, Karlstad och Forshaga.

Produktfakta

Författare

Gunnar Björndahl, Johan Castenfors

Upplaga

3

Utgivningsdatum

24-08-2018

ISBN

978-91-47-12624-8

Ämne

Biologi

Mediatyp

Bok

Språk

Svenska

Omfång, sidor

408

Hur kan vi hjälpa dig?

Kundservice

resource-not-found

Har du frågor om läromedel eller behöver hjälp att komma i gång? Vi finns här för dig!

Kontakt