Endast avtalskunder kan beställa här. Privatpersoner och andra icke-avtalskunder kan köpa via återförsäljare, tryckta titlar via t.ex. bokus.com och adlibris.com, digital/onlineböcker via Hermods webbutik.

Stäng <

Din lista är tom

E-posta listan

Stäng x      Avbryt

Begreppbart - Sexualitet

Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. I den här boken redogörs för en socialkonstruktivistisk syn på sexualitet, och dessutom granskas och diskuteras olika sätt att förstå och analysera begreppet.

Lotta Löfgren-Mårtenson

Smakprov

Om författarna

Lämplig för

RecensionTitel   Exkl moms Antal Köp/Spara

BeGreppbart - Sexualitet

978-91-47-09785-2

Lotta Löfgren-Mårtenson

Utgivningsår: 2013 , Upplaga: 1
Omfång: 128 sidor

Smakprov

  212 kr  (200 kr)   

Läs mer

”Sexualitet är som begrepp märkligt svårfångat – det kan betyda allt och ingenting! Författaren tar med läsaren på en spännande och lärorik vandring där sexualitet som ord och mänsklig företeelse får liv och innehåll. Med imponerande ämneskunskap och suverän pedagogisk förmåga hjälper författaren oss att se sexualiteten utifrån historiska, kulturella, sociala, religiösa, politiska, medicinska, psykologiska och etiska perspektiv. Boken bör bli obligatorisk läsning för alla som säger sig vilja förstå människan bättre.”

Lars-Gösta Dahlöf, docent i psykologisk sexologi vid Göteborgs universitet

BeGreppbart är en serie introducerande böcker i samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett centralt begrepp och adderar en pusselbit till vår förståelse av samhället. Utforskande. Fokuserat. Dynamiskt. Greppbar kunskap i ett nötskal. Helt enkelt.

Om författarna

Lotta Löfgren-Mårtenson är verksam som docent i hälsa och samhälle, inriktning sexologi, vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. Hon är författare till ett flertal böcker rörande sexualitet och intellektuell funktionsnedsättning, unga och pornografi och sexualkunskap, samt medredaktör i den tvärvetenskapliga läroboken Sexologi.

Recension

"Denna utmärkta introduktion i sexualitetens teorier och praktiker analyserar ämnet företrädesvis ur ett sociologiskt perspektiv. Lotta Löfgren-Mårtenson, socionom och docent i sexologi, har skrivit flera böcker i ämnet. [...] Boken är välskriven, facktermer förklaras och notapparat, referenser och register finns. Med sin aktualitet är skriften användbar i sexualkunskapsutbildningar samt för barnmorskor, läkare, psykologer, kuratorer, familjerådgivare, kriminologer och journalister." - BTJ häfte 13106284 Lektör Per-Gunnar Moldin

Detta digitala läromedel beställer du grupp/klassvis pointingTriangle
Beställ samma antal licenser som du har elever i gruppen. Till varje grupp du beställer ingår 2 lärarlicenser. Lägg i listan en gång per grupp även om du beställer samma läromedel. Använd endast tecknen Aa-Öö 0-9 i gruppnamnet, inga andra tecken eller mellanslag.
Jag vet, visa inte det här meddelandet igen