Hem   Aktuellt     Alla ska lyckas med matematiken på sin nivå

6 March 2023

Alla ska lyckas med matematiken på sin nivå

Alla ska lyckas med matematiken på sin nivå

Lennart Undvall är huvudförfattare till våra matematikserier Matematik Alfa Beta Gamma och Matematik XYZ. De har funnits sedan 1970-talet och har blivit väldigt populära bland annat för att de länge var unika i sitt upplägg med olika nivåer. När vi pratade med Lennart berättade han mängdlärans roll i att det överhuvudtaget blev en första matematikbok för hans del. Han delade dessutom med sig av tre handfasta tips till dig som lärare.

Vad var målet när ni tog fram serierna Matematik Alfa Beta Gamma och Matematik XYZ?

Vårt mål var att alla elever ska lyckas med matematiken på sin nivå. För att nå det målet delade vi in böckerna i tre nivåer. Det gör att eleverna själva kan välja vilken nivå de vill arbeta med. Ett annat mål är att skriva begripligt så att både lärare och elever förstår. Man ska inte krångla till det i onödan.

Målet med den senaste upplagan har varit att göra ytterligare förbättringar av de båda serierna. Här är de nya hemsidorna den största förändringen och förbättringen. Från hemsidorna kan lärarna ladda ner material kostnadsfritt. Till exempel färdiga presentationer som de kan använda vid genomgångar av bokens olika avsnitt. Det finns filmade genomgångar till alla avsnitt, smart BOARD-filer, arbetsblad, extrablad, diagnoser och mycket mer.

resource-not-found

Och vad var roligast med att ta fram läromedlen?

Det är alltid roligt att jobba i medvind och med den respons som vi får, har den medvinden varit kraftig. Att sen få förmånen att arbeta med fantastiska medarbetare gör det extra roligt. Jag tänker inte bara på mina medförfattare utan också på redaktör, formgivare, bildredaktör och alla andra inblandade.

Vilka är de största fördelarna för lärarna med serierna, tycker du?

En väldigt stor fördel är nivåindelningen i böckerna. Det är bra både för eleverna, som får jobba på sin nivå, och för lärarna som kan hålla sina grupper samlade eftersom eleverna jobbar med samma område. Varje avsnitt inleds med en genomgång med alla elever till exempel med hjälp av färdiga presentationer som finns till varje avsnitt. En annan stor fördel är ju allt som finns att ladda ner från vår hemsida.

Något som lärarna också uppskattar är proven med sina gedigna bedömningsanvisningar som finns på hemsidan. Att vi dessutom har särskilda E-prov och att det vid varje provtillfälle finns flera prov att välja mellan, gör provdelen extra värdefull.

resource-not-found

Lennarts 3 bästa tips till lärare

  • Ha ordentliga genomgångar med eleverna.

  • Se till att eleverna antecknar under genomgången.

  • Låt eleverna jobba på egen hand med uppgifter på sin nivå.

Vilka är de största fördelarna för eleverna?

Med vårt upplägg arbetar eleverna med uppgifter som är anpassade efter deras förmåga. För de elever som behöver lättare uppgifter finns Bas och för de elever som behöver tuffare uppgifter finns Utmaning.

I slutet av varje kapitel finns ett avsnitt där eleverna får arbeta med uppgifter som tränar de matematiska förmågorna – begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation. Flera av dessa avsnitt är avsedda som uppgifter där eleverna kan jobba enskilt, i par eller alla (EPA-uppgifter) och som inbjuder till samarbete eleverna emellan. Något som är mycket uppskattat bland eleverna, och förstås också bland lärarna, är de filmade genomgångar som finns till alla avsnitt.

Vi hörde att mängdläran har en roll i att din första matematikbok blev till. Berätta!

Mängdläran dök upp i läroplanen från 1969. Den kom från USA och blev en viktig del i den tidens matteundervisning. Vi var många lärare som allt eftersom blev trötta på mängdläran och i samband med det fick jag i uppdrag av förlaget att skriva ett eget läromedel i matematik. Den boken blev en sorts protest mot mängdläran som vi naturligtvis uteslöt ur innehållet. Boken kom ut 1974 och är föregångare till serien Matematik XYZ.