Hem   Aktuellt     Artificiell intelligens – din digitala kompanjon

5 May 2023

Artificiell intelligens – din digitala kompanjon

Artificiell intelligens – din digitala kompanjon

Den mest omvälvande tekniken det här århundradet kommer att vara artificiell intelligens (AI). Tekniken kommer att bli vår digitala kompanjon och vi kommer att arbeta sida vid sida. Det säger Peter Siljerud, författare till boken AI för offentlig sektor: Insikter, inspiration och möjligheter. Här berättar han om möjligheterna med AI och varför vi måste förstå tekniken åtminstone på en grundläggande nivå.

För vem är boken skriven och varför ska jag läsa den?

Det mest fantastiska med AI är att det är användbart inom så många olika områden. Det kan identifiera benbrott på röntgenbilder, generera fantasifulla texter eller analysera en CV från en jobbsökande. Vi kommer att se AI appliceras inom vitt skilda områden och branscher.

Det som är viktigt att veta är att AI bygger sin intelligens på historiska data. I och med det kan man inte säga att AI är nyskapande. Ska man till exempel använda AI för att skriva en jobbannons där man vill nå andra sökanden än de man brukar nå, då behöver man ge AI annan data än sina gamla annonser att basera den nya annonsen på.

resource-not-found

Vad behöver jag göra för att hänga med i utvecklingen?

Bristen på AI-kompetens är just nu det största hindret för ett bredare införande av tekniken. Man måste öka sin kompetens om såväl möjligheterna som de utmaningar det innebär. Alla behöver inte bli djupt tekniskt kunniga, men en ökad generell kunskap är en bra grund för att skapa en större delaktighet på arbetsplatsen. En bra grund hjälper också till för att få uppslag på nya användningsområden!

resource-not-found

Behöver jag vara orolig för att AI ska ta mitt arbete?

Den nya AI-baserade tekniken kan innebära att vissa arbeten inte behöver utföras av människor längre. Men samtidigt kommer andra typer av arbeten och tjänster att utvecklas. Tänk bara på när maskiner och teknik kom in i jordbruket. Det innebar att arbetet som bonde förändrades och att inte heller lika många människor behövdes i jordbruket. Den förändringen ser jag som positiv med tanke på att arbetet kunde vara ganska slitsamt.

resource-not-found

Har du några exempel från skolvärlden där man använt AI?

I Uruguay använder de personligt anpassad utbildning baserat på elevens sätt att lära sig. AI följer eleven via en plattform som används och kan på så sätt lära sig hur eleven tar till sig kunskap bäst. Det är ett sätt att få skolan mer jämlik när alla kan få undervisningen anpassad till sig själv.

Det finns också ett exempel från Kina där de betygsätter uppsatser automatiskt med hjälp av AI. Även i Sverige forskas det på olika sätt att använda AI i skolan. Ett svenskt företag har tagit fram en plattform för att generera läsförståelsefrågor med alternativ baserat på texten eleverna läser. Det besparar läraren tid som hen kan lägga på att hjälpa eleverna i stället.

resource-not-found

Hur kommer man till rätta med elever som fuskar med hjälp av AI?

Det är en utmaning med elever som använder AI för att till exempel skriva sina uppsatser eller lösa uppgifter. Tidigare var problemet att eleverna plagierade andras verk, nu är i stället problemet att AI skapar helt nya texter. Framöver kommer det finnas AI-teknik som kan identifiera AI-genererade texter och på så sätt upptäcka fusket. Just nu är detta dock ett område som skolvärlden behöver hitta strategier för att hantera.

resource-not-found

Om författaren

Peter Siljerud är författare, talare och omvärldsanalytiker med särskilt fokus på trender inom teknik och kommunikation.