Hem   Aktuellt     Humor är superviktigt: arbetet bakom Liber Engelska 7-9

1 September 2022

Humor är superviktigt: arbetet bakom Liber Engelska 7-9

"Doften av sidor som bläddrar förbi i en bok fortfarande varm från tryckpressarna är magisk!" Liber Engelska 7-9 har verkligen varit något alldeles speciellt att jobba med. Det märks tydligt när vi pratar med Johan Wain Jartelius, en av flera författare bakom det nya läromedlet. Hans engagemang och passion för det engelska språket går inte att ta miste på och det speglar sig också i läromedlet.

Vi ställde några frågor till Johan om Liber Engelska 7-9, om vilka som var de största utmaningarna med att skriva läromedlet och om han har några tips på hur man som lärare kan använda materialet för att jobba med elever på olika nivåer.

resource-not-found

Berätta kort om läromedlet, dess upplägg och innehåll

Liber Engelska är ett heltäckande läromedel där vi har lagt mycket fokus på att många olika texttyper ska finnas. Texterna är också i olika nivåer där vi utgår från vilka förkunskaper och referensramar eleverna har. En viktig aspekt för oss har varit att ta fram ett läromedel där olika är något självklart utan att det är något som alltid är i fokus.

Vi har texter från många olika platser med lika många olika berättarröster. Dels ska eleverna lära sig något av det de läser, dels ska de kunna skratta och ha kul. Humor är superviktigt och det har vi försökt baka in på olika sätt i böckerna. Det är en tydlig progression vad gäller innehållet och urvalet genom årskursböckerna. Det gäller både teman, texttyper och språk samt grammatiskt och språkvetenskapligt fokus.

resource-not-found

Vad skulle du säga är unikt med Liber Engelska?

Mångfalden och framförallt att det är något självklart. En nivåindelning som utgår från elevers förkunskaper. Inga förkunskaper i svenska krävs för att kunna arbeta med böckerna. Till och med gloslistorna finns som definitions- och synonymsordlistor.

Även ljudmaterialet är unikt och innehåller till och med radioteater. Vi har jobbat med skådespelare från världens alla engelsktalande hörn. Samtidigt har vi värnat om steg ett i all inlärning, nämligen förståelse. Allt extramaterial i de digitala delarna kompletterar på ett smidigt sätt och möjliggör för variation och individanpassning som vi inte riktigt har haft möjlighet att erbjuda tidigare.

Det gömmer sig även en del roliga överraskningar i hörövningar, i texter, till och med i gloslistorna. Ett par texter är inspelade mer som teater och följer inte helt manus. Det finns också gott om roliga exempel på accents. Har du och dina elever koll på Patois?

resource-not-found

Hur använder jag som lärare Liber Engelska på bästa sätt?

Flexibelt! Eftersom det digitala kompletterar och inte bara upprepar det tryckta så kan du välja att inleda arbetet på många olika sätt. Varför inte inleda med en digital enkät där du gör en anonym statistisk undersökning utifrån dina elevers olika erfarenheter och synpunkter. Du kan jobba tematiskt och utgå från texterna i boken, men fylla på med material och texter från den digitala komponenten. Du hittar flera olika texter som passar utmärkt för ämnesövergripande arbete om du vill samarbeta med en kollega. Det finns helt enkelt någonting för alla och envar!

resource-not-found

Hur såg skrivprocessen med flera författare ut och vilka var de största utmaningarna?

Från mitt perspektiv var det mest som en sorts julklappsutdelning. Jag jobbade på mina texter och så får jag se hur en helhet blir där jag bidrar med några av pusselbitarna. Oerhört kul på slutet när allt landar. Hermione Granger fick i någon av böckerna (Harry Potter, red. anm.) en sorts tidsmakapär av professor McGonagall som lät henne återanvända timmar och dagar. Det hade varit bra att ha den här sommaren … Och vikten av en kopp kaffe i samband med korrläsning ska aldrig förringas.

Vilka är dina bästa tips på hur man kan använda Liber Engelska för att jobba med elever på olika nivåer?

 • Inled med att gå igenom glosor inför läsning av text för att ge dina elever en förförståelse (steg 1 i språkinlärning).

 • Utgå från ett gemensamt tema, men låt dina elever ha möjlighet att jobba med olika texter.
  - Eleverna kan hjälpa varandra att förstå genom att återberätta eller ställa varandra frågor om det man har läst.
  - En del elever kanske inte läser en hel text, utan fokuserar på en utvald del.

 • Använd det utökade digitala materialet för extra läsning, repetition och samarbete.

 • Använd Textstödet Immersive Reader för att visualisera det ni pratar om i gemensamt uppföljningsarbete. (Glos- och bildstöd, grammatik i färg, läslinjal osv.)

 • Elever med olika förförståelse och kunskaper kan jobba med samma text på olika sätt. En elev kan t.ex. fördjupa sig i och göra efterforskningar kring detaljer, medan en annan fokuserar på att på ett enkelt sätt med egna ord sammanfatta det ni har läst.

 • Jobba med redovisningar i par och i små tvärgrupper innan eleverna presenterar något i helklass.

  Läs mer om hela serien Liber Engelska 7-9

resource-not-found

Om författaren


Johan är f.d. skådespelare och brevbärare, men arbetar numera som läromedelsförfattare och gymnasielärare i svenska.