Hem   Aktuellt     Lös upp sfi-knuten i 10 steg

4 November 2021

Lös upp sfi-knuten i 10 steg

resource-not-found

SFI i Järpen

På SFI i Järpen, Åre kommun, har man arbetat fram en metod som gör såväl myndigheter som sfi-lärare och, inte minst, elever nöjda. Katarina Strandman och Åsa Hansson berättar vilka 10 steg som är viktiga att ta.

Många sfi-lärare upplever att knutarna som hindrar eleverna från att lyckas, är svårlösta. Det är svårt att svara upp mot Skolverkets krav på flexibilitet för tid, plats, innehåll och arbetsform. Det är heller inte så lätt att följa elevernas resultat och aktivitet eller ens närvaro. Kanske ännu svårare att individualisera undervisningen i de heterogena grupperna med kontinuerligt intag. Att ge eleverna möjlighet att jobba på rätt nivå och träna hemma är för många en önskedröm.

10 steg för att lösa upp sfi-knuten

  1. Köp programmet Liber Sfi Digital (”Lunis”)
  2. Organisera undervisningen i tre kurser: Heltid, Distans och Flex. Gör två olika scheman. Ladda ned våra scheman om du vill ha inspiration.
  3. Informera varje ny elev om kurserna och tiderna.
  4. Håll heltidskursen intakt med bestämda starter var åttonde vecka.
  5. Nya elever skrivs in på Distans eller Flex i väntan nästa heltidskurs.
  6. Håll kontakten med eleverna via programmet. Använd chattfunktionen, bloggen och filma din rättning.
  7. Skaffa ett YouTube-konto, spela in lektioner och länka till bloggen.
  8. Nationella prov var åttonde vecka, men ha ett förprov innan.
  9. Bra lärmiljö handlar om bra relationer. Jobba med att eleverna ska lära känna varandra.
  10. Ha roligt!
resource-not-found

Testa själv

Du kan testa Liber Sfi Digital och se om det passar din undervisning och dina elever.

Läs mer och testa kostnadsfritt

Missa inga nyheter inom Sfi

I våra nyhetsbrev får du ta del av inspiration och information om nyheter i vår utgivning inom Sfi.

Prenumerera

Taggar

Dela