Hem   Aktuellt     Så stöttar du elever som har svårt med matematiken

7 November 2022

Så stöttar du elever som har svårt med matematiken

Så stöttar du elever som har svårt med matematiken

Hjälp dina elever att lyckas med matten - 7 tips

Matematiksvårigheter är ett känsligt ämne och många elever kämpar hårt för att pusselbitarna ska falla på plats. Det är vanligt att matematik förknippas med att vara smart och intelligent och elever som har det jobbigt med matten blir ofta oroliga och kan i många fall få ångest. Matematikångesten är svår att se, därför är det viktigt att lära känna den enskilda eleven och lyssna till hur den upplever sin matematikinlärning.

Här kommer 7 tips på hur du kan hjälpa elever som har svårt med matematiken eller matematikångest att komma vidare.

1. Be eleverna att vara uppriktiga om hur de känner inför ämnet

När eleverna får möjlighet att sätta ord på sin ångest kan de ofta komma vidare och fokusera på sin kunskapsinhämtning istället för att dölja för läraren att de inte förstår.


2. Lyft elevens styrkor

Hjälp eleverna att bena ut vad de kan och vad de behöver träna mer på. Genom att du berättar vad du ser att de kan, upptäcker de oftast att de faktiskt redan kan många moment i matematiken. Det här kan vara en ögonöppnare för elever som är övertygade om att de inte kan något alls. Exempelvis kanske eleven kan addition, klockan, beräkna area osv., men behöver träna mer på multiplikationstabellen.

3. Gör djupdykningar

Gå djupare in i det som eleven behöver träna på så att hen verkligen får hjälp med att träna på det som är svårt. Det är så lätt hänt att vi lägger undervisningstiden på moment som eleven redan kan. Om det nu är multiplikation som eleven har svårt för, ta då reda på vilka specifika multiplikationer som eleven behöver träna mer på, t.ex. 7⋅8, 7⋅9 och 8⋅8, så att eleven inte lägger tid på att öva på de multiplikationer som hen redan kan.

4. Ös på med beröm

Samla in uppgifter eller räknehäften och skriv feedback till eleverna efter varje avslutat arbetsområde och ge eleven uppriktigt beröm. Det kan vara enkla saker som att berömma att eleverna dokumenterar sina beräkningar och svar tydligt till att de visat att de kan något specifikt som uppställning i subtraktion med flera växlingar. Beröm hjälper eleverna att se och förstå vad de kan.

5. Håll dig till planen

Struktur i undervisningen och tydliga instruktioner är viktigt. När eleverna har koll på vad som kommer hända på lektionen och vad som förväntas av dem kan de lättare fokusera på vad de ska lära sig och de uppgifter de ska göra. Ändra aldrig planen för undervisningen om du har berättat den för eleverna, det kan skapa kaos.

6. Förklara att det handlar om att lära sig, inte om att bli klar först

Lyft tydliga lärandemål på varje lektion så att eleverna har fokus på att lära sig istället för att bli fortast klara med ett antal sidor.

7. Repetera, repetera, repetera

Låt eleverna göra samma uppgift gång på gång tills momentet sitter. När momentet väl sitter kan eleven försöka med en annan uppgift. Passar bra att använda i intensivundervisningen.

Få information om kommande event

Prenumerera på våra nyhetsbrev så missar du inget.

Prenumerera