Hem   Aktuellt     Tre snabba om hur konflikter kan förebyggas och hanteras

16 January 2024

Tre snabba om hur konflikter kan förebyggas och hanteras

Tre snabba om hur konflikter kan förebyggas och hanteras

Dålig stämning, tysta och obekväma möten, grupperingar och skitsnack eller rent av öppna bråk – allt detta påverkar arbetsmiljön för alla på en arbetsplats. Inget slukar så mycket energi som konflikter på jobbet. Vi tog en stund med Tamara Mašković Wängborg, författare till När samarbetet skaver, för att ta reda på hur konflikter kan förebyggas och hanteras.

1. Hur kan jag som ledare lär mig att se och fånga upp signaler i tid?
Observera förändringar i beteende: var uppmärksam på förändringar i medarbetarnas beteenden, prestationer och interaktioner med andra. Plötsliga förändringar kan vara tecken på att det finns en konflikt under ytan.

Var nyfiken
När du som ledare ser en situation som du reagerar på, eller uppmärksammar
ett beteende hos en medarbetare som inte är okej eller som är annorlunda – säg något. Det enklaste och mest tidsbesparande du kan göra är att ställa en nyfiken fråga: ”Jag upplevde att du var irriterad på senaste mötet, vad hände?” Det första är alltså att spegla att du ser en förändring i någons beteende. Var omtänksamt nyfiken. Då behöver situationen kanske inte eskalera alls, och ett eventuella situationer kan tidigt identifieras och tas omhand.

Se till att du har former för att fånga signaler i tid
Trafikljusmöten är ett verktyg för att systematiskt fånga upp och hantera signaler på problem och missnöje. Det är en ”pulsmätning i dialogform” som görs med den egna gruppen 3-4 gånger per år. Läs hur man genomför mötena i När samarbetet skaver


2. Vad är konfliktmodigt ledarskap?
I våra liv och arbetsliv är konflikter oundvikliga. Men det är inte konflikten i sig som definierar en arbetsplats, utan hur den hanteras. Här kommer konceptet "modigt ledarskap" in i bilden och förändrar spelplanen.

Modigt ledarskap handlar om att aktivt ta itu med konflikter i ett tidigt skede och hantera dem på ett öppet och konstruktivt sätt. Det innebär att ledare tar på sig ansvaret att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga att uttrycka sina åsikter och oro. När detta sker, förvandlas konflikter från potentiella katastrofer till möjligheter till förbättring och tillväxt.
En modig ledare är inte rädd för att lyssna på olika perspektiv och ta itu med svåra ämnen.

Modigt ledarskap –VÅGA SE, VÅGA FRÅGA, VÅGA GÅ NÄRA, VÅGA FÅ SVAR som inte alltid är bekväma.

Genom att främja öppen kommunikation skapar de en atmosfär där konflikter kan diskuteras utan rädsla för repressalier. Detta leder till snabbare och mer effektiva lösningar, samtidigt som medarbetarnas engagemang och lojalitet ökar. Sammanfattningsvis, modigt ledarskap förändrar arbetsplatsen genom att omvandla konflikter från hinder till möjligheter.

3. Var börjar jag, redan idag?
• Självreflektion: Hur är det för dig att möta konflikter? Är du benägen att undvika konflikter eller ta tag i dem direkt?
• Bli medveten om dina egna känslor och hur de påverkar din reaktion på konflikter. Lär dig att behålla lugnet och hantera stress under konfliktiga situationer.
• Träna på att uttrycka dig tydligt och lyssna aktivt på andra. Kommunikation är nyckeln till att förstå och lösa konflikter.
• Främja en arbetsmiljö där öppen kommunikation och konfliktlösning uppmuntras. Detta kan hjälpa till att skapa en trygg miljö där anställda känner sig fria att uttrycka sina åsikter.
• Visa tacksamhet till dina medarbetare. Fyll bägaren så att det finns utrymme för konstruktiv kritik när den behöver komma.
• Skapa tydlighet i organisation och struktur; gruppens uppdrag, mål, roller, ansvarsområden osv. Ju tydligare organisation desto lättare är det för medarbetarna att samarbeta.
• Vid svårigheter, överväg stöd från din chef, mentor eller professionell rådgivare.

resource-not-found

Om författaren

TAMARA MAŠKOVIĆ WÄNGBORG är specialist på konflikthantering, internationellt ackrediterad medlare och föreläsare. Hon är medgrundare av Medlingscentrum och har även varit verksam internationellt på Balkan och i södra Afrika.