Hem   Aktuellt     Värdegrundsmaterial åk 4-6

22 September 2022

Värdegrundsmaterial åk 4-6

Värdegrundsmaterial åk 4-6

Varför är det viktigt att jobba med värdegrund?

Att prata om känslor är värdefullt och personlighetsutvecklande, för alla. Det är även viktigt att diskutera samtycke, jämställdhet, hedersförtryck och porr. Speciellt i en ung ålder. Genom samtal kan vi träna på hur vi formulerar oss, sätta ord på våra känslor, tänka annorlunda och få nya infallsvinklar. Därför har vi tagit fram värdegrundsmaterial tillsammans med Kerstin Nanfält, Lisa Dessle och Maria Dufva till den digitala lärarlicensen för Spektrum, SOS och Liber Svenska.

Att arbeta med värdegrunden i klassen

Enligt Skolverket ska skolans värdegrund genomsyra hela utbildningen. Elever ska bland annat få möjlighet att:

  • utveckla empati för och omtanke om andra,

  • utveckla ett jämlikt och jämställt förhållningssätt,

  • utveckla förståelse för att relationer präglas av samtycke,

  • kritiskt granska hur maktstrukturer kan vara kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck,

  • utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

Värdegrundsarbetet ska ske kontinuerligt och därför finns materialet i alla våra lärarhandledningar i svenska, SO och NO åk 4-6. Du som lärare bestämmer när det passar dig och din klass att ta in materialet i undervisningen. Arbeta gärna tillsammans inom arbetslaget.

resource-not-found

Känslor – Läs & diskutera

Hur känns det att bli sviken av en vän? Hur säger man förlåt? Känslor är något som alla människor upplever. En del kan kännas enkla medan andra kan kännas jobbiga. Att samtala om känslor med eleverna är värdefullt och personlighetsutvecklande. Genom samtalet kan eleverna träna på hur de kan formulera sig, sätta ord på sina känslor, tänka annorlunda och få nya infallsvinklar. Författarna Lisa Dessle och Kerstin Naenfeldt är erfarna mellanstadielärare som arbetat mycket med värdegrundsfrågor med sina elever.

Du hittar materialet i produkterna som är länkade längre ner på sidan.

resource-not-found

Samtycke och relationer

I Lgr22 har det införts nya formuleringarna i de inledande delarna i alla läroplaner, åk 1-9. Formuleringarna handlar bland annat om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer. Maria Dufva, kriminolog, författare och föreläsare, har skrivit fyra texter om samtycke, jämställdhet, hedersförtryck och porr. Texterna är illustrerade av Jojo Falk.

Du hittar materialet i produkterna som är länkade längre ner på sidan.

Här hittar du materialet

Du laddar ner värdegrundsmaterialet från de digitala lärarhandledningarna i Liber Svenska 4-6, SOS 4-6 och Spektrum NO 4-6.

Testa de digitala läromedlen kostnadsfritt på länkarna nedan och ta del av materialet. Produkterna fungerar på dator, inte i mobil.

Årskurs 4

Liber Svenska 4 >
SOS 4 >
Spektrum NO 4 >

Årskurs 5

Liber Svenska 5 >
SOS 5 Digital >
Spektrum NO 5 >

Årskurs 6

Liber Svenska 6 >
SOS 6 >
Spektrum NO 6 >