Varukorg

Varukorgen är tom

Liber Svenska åk 4-6

Ett nytt läromedel i svenska för åk 4-6

3 starka fördelar med serien:

  • Populära och engagerande texter
  • Inkluderande och anpassat på samma gång
  • Allt i ett sammanhang

Streck grey 600

Utvärdera Liber Svenska - både tryckta och digitala produkter

Vet du att du som lärare kan få omedelbar tillgång till läromedlet för att kunna utvärdera det i lugn och ro? Följ länkarna nedan så får du prova läromedlet utan kostnad i 4 veckor. Tryckta böcker utvärderar du digitalt genom att bläddra i en digital kopia. För digitala produkter får du tillgång till en omfattande lärarlicens.

prova-icd-liber-svenska-4-6

Bläddra i böckerna direkt på skärmen

Grundbok åk 4
Grundbok åk 5
Grundbok åk 6

prova-digital-liber-svenska-4-6

Prova Liber Svenska Digital (lärarlicens)

Heldigitalt åk 4
Heldigitalt åk 5
Heldigitalt åk 6

Streck grey 600

Läslust och skrivglädje börjar i bra berättelser

Liber Svenska 4-6 är ett läromedel för alla elever i åk 4-6 som läser svenska, oavsett om det är svenska som första- eller andraspråk. Det är ett både stöttande och utmanande läromedel, som möjliggör för alla att delta och lyckas.

Eleverna får träna och utveckla sina förmågor att läsa, skriva, tala, lyssna och samtala. Arbetsgången är inspirerad av cirkelmodellen och APE. Funktionell grammatik, språkbruk, informationssökning och källkritik förekommer naturligt i olika sammanhang.

Streck grey 600

Frihet och struktur

Liber Svenska erbjuder stor valfrihet både för dig som lärare och för dina elever.

  • Arbeta med heldigitalt eller kombinera det digitala med tryckt bok.
  • Följa läromedlets struktur eller plocka fritt i den ordning du vill.
  • Låta alla elever arbeta med samma uppgifter eller visa och dölj utifrån elevernas behov.

Liber Svenska 4-6 - Nätet

Utgår från litteraturbaserade teman

Grunden i läromedlet är tre stora litteraturbaserade teman per årskurs. De behöver inte göras i en viss ordning, utan kan genomföras efter egna önskemål.

I Liber Svenska finns dessutom Miniteman, av Kerstin Dahlin, som består av korta teman där eleverna får reflektera kring olika livsfrågor och värdegrundsfrågor.

Streck grey 600

Populära och engagerande texter

Texterna är utdrag ur kända barn- och ungdomsböcker, med textmöten såsom artiklar, dikter, intervjuer, låttexter och andra medier. Uppgifterna utgår från texterna. Eleverna får öva på läsförståelsestrategier, skrivstrategier och funktionell grammatik i meningsfulla sammanhang.

Liber Svenska - Världens viktigaste bok

Streck grey 600

För alla

Samla klassen oavsett svenska som första- eller andraspråk, läs- och skrivkunnigheter. Liber Svenska är inkluderande och anpassat på samma gång. I det digitala läromedlet kan eleverna få texten uppläst eller presenterad med typsnitt, bakgrund och färg som underlättar läsning. Ord kan markeras och fås förklarade på olika språk.

Se kort film om Textstöd (2 min)

Streck grey 600

Allt i ett sammanhang

Att arbeta med olika typer av texter inom samma tema ger vidgade perspektiv och skapar förståelse både för andra människor och för språkliga strukturer och texters uppbyggnad. Funktionell grammatik, genretypiska drag, språkriktighet och ordkunskap tas också upp och tränas inom olika teman.

Liber Svenska 4-6 - Normer

Streck grey 600

Se alla komponenter i serien

;