Läromedel   Gymnasium     M3000 Marknadsföring

Gymnasium

M3000 Marknadsföring

Den nya upplagan av M3000 Marknadsföring har reviderats för att möta en allt mer digital och komplex värld.

icon Speglar den komplexa värld som dagens företag verkar i.
icon Fyllig lärarhandledning med bland annat bedömningsstöd och presentationsmaterial.
icon Digitalt övningsmaterial där eleverna kan repetera kapitelinnehållet samt grundläggande begrepp.
resource-not-found

3 snabba fördelar

Marknadsföring i en föränderlig värld

1
Aktuellt
 • Ny upplaga av samtliga böcker

 • Speglar dagens marknad

 • Möjlighet att använda teoretisk kunskap praktiskt, via Hubro Education

2
Arbetsgång
 • Avstamp i marknadsplanen

 • Projekt avslutar varje kapitel

 • Tydlig koppling till ämnesplanen

 • Övningsbok med digitalt övningsmaterial som komplement

3
Fyllig lärarhandledning
 • Digital

 • Bedömningsstöd

 • Presentationsmaterial

 • Examinationsuppgifter

Ingår i serien

Faktabok

Faktaboken tar avstamp i marknadsplanen.

Övningsbok

Ett stort antal övningar som bygger på verkliga företag och deras utmaningar.

Kommentarer och lösningar

Här återfinns lösningar och i vissa fall kompletterande kommentarer till samtliga uppgifter.

Digitalt övningsmaterial

Som ett komplement till övningsboken återfinns det digitala övningsmaterialet. Detta är självrättande digitala övningsuppgifter där eleven främst får möjlighet att befästa grundläggande kunskaper.

Lärarhandledning

Allt lärarmaterial, som bedömningsstöd, presentationsmaterial, didaktiska tips och förslag på examinationsuppgifter, återfinns i en digital lärarlicens som löper under 12 månader.

resource-not-found

Ny upplaga!

Innehållet, men framförallt strukturen, i faktaboken är kraftigt förändrat i den andra upplagan. Ett exempel på detta är block 4 "Genomförande" och kapitel 10 och 11. Dessa är omarbetade för att spegla rådande medielandskap. Även kapitlet om kampanjplanering har skrivits om och behandlar nu även digitala medier. Dessutom har strategier som Blue Ocean Strategy och metoden Business Model Canvas lagts till i kapitel 7. Kort och gott så är innehållet i faktaboken både uppdaterat och moderniserat.

resource-not-found

Övningsbok och digitalt övningsmaterial

Även innehållet i övningsboken har reviderats. Uppgifterna är fortfarande indelade efter förmågor och där eleven får beskriva och redogöra, värdera och analysera samt samtala och diskutera. Som ett komplement till övningsboken återfinns det digitala övningsmaterialet. Detta är självrättande digitala övningsuppgifter där eleven främst får möjlighet att befästa grundläggande kunskaper, exempelvis att träna på för marknadsföringsområdet centrala begrepp.

resource-not-found

Lärarhandledning

Lösningar och kompletterande kommentarer till många av uppgifterna återfinns i en separat produkt och allt lärarmaterial, som bedömningsstöd, presentationsmaterial, didaktiska tips och förslag på examinationsuppgifter, återfinns i en nedladdningsbar lärarhandledning.

resource-not-found

Låter eleverna testa sina kunskaper!

Är du intresserad av att låta dina elever tillämpa sina teoretiska kunskaper i ett annat sammanhang? Liber samarbetar med Hubro Education, som erbjuder affärssimuleringar inom både ”Business” och ”Marketing”. I dessa simuleringar får eleverna driva företag, fatta beslut och se konsekvenserna av dessa – helt riskfritt. Visst låter det spännande? Läs mer eller kontakta oss så berättar vi mer!

resource-not-found

Om författarna

Rolf Jansson är tidigare vd och koncernchef för management- och kommunikationskonsultbolaget Cordovan Group och har även skrivit E3000 Företagsekonomi 1 och 2. Jan-Olof Andersson är en erfaren läromedelsförfattare, med en lång erfarenhet som utbildare och konsult. Även Jan-Olof har skrivit E3000 Företagsekonomi 1 och 2. Anders Pihlsgård är en erfaren läromedelsförfattare och tillika utbildad gymnasielärare. Anders har även verkat i privat sektor och har bland annat skrivit Libers nya juridikserie. Nils Nilsson är lektor vid Linnéuniversitetet. Nils har ett långt förflutet i näringslivet och har även skrivit läromedel både för universitet/högskola och gymnasiet.

Prova M3000 Marknadsföring

Tryckta böcker provar du genom att bläddra direkt på skärmen, digitala produkter provar du genom att beställa en provlicens.

Provperioden är 4 veckor för både tryckta och digitala produkter.

resource-not-found

Faktabok

resource-not-found

Övningsbok

resource-not-found

Faktabok Onlinebok

resource-not-found

Övningsbok Onlinebok

resource-not-found

Kommentarer och lösningar Onlinebok

resource-not-found

Lärarhandledning

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera