Hem   Aktuellt     7 frågor till Christina Walldin

9 October 2022

7 frågor till Christina Walldin

7 frågor till Christina Walldin

Hallå där, Christina – berätta lite om dig själv och din bakgrund!

Jag började som sjukvårdsbiträde i långvården som det hette på den tiden, och sedan på akutmottagning. Jag hade egentligen tänkt mig en bana som journalist och jobbade inom vården medan jag sökte in på olika skolor, men tyckte att jobbet på akutmottagningen var så spännande att jag bestämde mig för att bli sjuksköterska i stället. Det är ett val jag aldrig har ångrat, det är så intressant och utvecklande att arbeta med människor och man lär sig hela tiden nya saker. Större delen av mitt yrkesliv har jag arbetat inom hjärtsjukvård, på hjärtintensiven, på vårdcentral och på hjärtmottagning. Under några år var jag projektledare på Hälso-och sjukvårdsförvaltningen. Jag har också erfarenhet av att arbeta som chef på Nya Karolinska sjukhuset.

Berätta kort om Hälso- och sjukvård 2, upplägget och innehållet.

Boken förbereder eleverna på praktiskt arbete inom sjukvården. Kunskap om sjukdomar, undersökningar, behandling och omvårdnad står i fokus, såväl som insikter i hur en kan hjälpa till att lindra en patients oro, smärta eller andra symtom. Läromedlet är uppbyggt kring tolv kapitel, bland annat dessa:
■ pre- och postoperativ vård
■ dränage, stomi och urinkateter
■ etiska frågeställningar och rätten till en värdig död
■ bemötande och stöd i krissituationer.

Det går att läsa till vårdbiträde eller undersköterska både på gymnasiet och komvux. Hur har ni jobbat med innehållet utifrån den aspekten?

Vi har jobbat mycket med tillgängligheten i boken, inte minst genom att se till att innehållet är inkluderande för alla målgrupper – såväl gymnasieelever som komvuxelever. Stor omsorg har vi lagt vid att texterna ska ha en hög läsbarhet. Språket är enkelt och lättläst samt kompletteras av marginalord med förklaringar och/eller synonymer. Förhållningssättet i boken är i hög grad präglad av tillgänglighet, mångfald och inkludering – något som ju alla elever drar fördel av.

Vad skulle du säga är unikt med läromedlet? Vad skiljer den från konkurrenterna?

Ambitionen med boken har varit att hålla oss nära den yrkesvardag som dagens vårdarbetare befinner sig i. Teoretiska texter varvas därför med praktiska uppgifter. Vi författare har använt vår yrkeskompetens för att boken på bästa möjliga vis ska ha en tydlig koppling till arbetslivet. Förutom vår expertis har vi även låtit ämnesexperter från vården, myndigheter och organisationer faktagranska innehållet. Läromedlet är dessutom centrerat kring aktuell lagstiftning. Det gör att boken fångar de nutida regler och riktlinjer vårdarbetare behöver förhålla sig till. Vi har även valt att lyfta fram moderna vårdteorier och aktuell praktik.

Om du fick välja ut något i boken som du skulle vilja lyfta lite extra, vad skulle det vara och varför?

Att vårda människor som är sjuka och befinner sig i en utsatt situation är en utmaning och kräver att vi kan bemöta människor med olika behov, i olika åldrar och från olika kulturer. Vi som arbetar med vård behöver ha ett öppet sinne och vara flexibla. Den här boken fördjupar kunskaperna i patientbemötande, ger praktiska råd för att underlätta arbetet och kastar ljus på etiska frågeställningar som kan dyka upp. En annan viktig sak som tas upp i de flesta kapitel i boken är vikten av hälsosamma levnadsvanor, hur vi kan stötta och vad patienterna själva kan göra för att påskynda tillfrisknandet eller undvika komplikationer.

Den här musiken hjälpte mig att komma i stämning under processen:

Jag lyssnar helst inte på svensk musik när jag skriver, då lyssnar jag för mycket på texten. Gillar annars det mesta, som rock, pop, jazz och soul.

Så många kaffekoppar behövde jag vid sista korret:

Många!