Hem   Aktuellt     Gy25 - revidering eller nyutveckling?

2 February 2024

Gy25 - revidering eller nyutveckling?

Hallå där, Anna!

Det är ett intensivt arbete som pågår med att sätt sig in i nya ämnes- och kursplanerna. Anna Lindstam, segmentsansvarig, ger oss en uppdatering om arbetet med revideringar och nyutveckling av läromedel.

Hur påverkar ämnesbetygsreformen arbetet med att ta fram läromedel?
Läroplanen är alltid en utgångspunkt när vi tar fram eller reviderar läromedel. Nya ämnes- och kursplaner har därför stor betydelse för mitt arbete. Hur stor betydelse beror på hur stora förändringarna blir. Det varierar från ämne till ämne. I snart två år har jag följt Skolverkets arbete med att ta fram nya ämnesplaner för gymnasiet och försökt förstå vilka konsekvenser förändringarna får för den utgivning jag arbetar med. I vissa fall kan det räcka med en enklare revidering, i andra fall där förändringarna är stora måste vi nyutveckla och i vissa fall fungerar de läromedel vi har även till den nya ämnesplanen.

Är det bara ämnesplaner som påverkar vilket innehåll ni har i era läromedel?
Nej, även om ämnes- och kursplaner har stor betydelse finns det annat som också påverkar innehållet i ett läromedel. För att hamna rätt pratar vi mycket med lärare om hur de undervisar och om vad som enligt deras erfarenhet behövs och fungerar. Vi tar också del av aktuell pedagogisk och didaktisk forskning genom dialog med ämnesdidaktiker på olika högskolor och universitet. Vi besöker även ämneskonferenser och läser relevanta artiklar och rapporter. Det finns också en stor ämneskompetens på förlaget. Nästa alla våra redaktörer har arbetat som lärare.

Är du intresserad av att diskutera läromedel i svenska, engelska, historia, samhällskunskap eller religionskunskap utifrån ämnesbetygsreformen? Kontakta mig på [email protected]

resource-not-found

Gy25

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg

I takt med att Skolverket förbereder för Gy25 som innebär att kursbetygen ska ersättas av ämnesbetyg i gymnasieskolan planerar vi på Liber för ny utgivning och revideringar av våra läromedel för gymnasiet.

Läs mer om Gy25