Hem   Aktuellt     Lgr22 – grundskolans nya läroplan

2 June 2022

Lgr22 – grundskolans nya läroplan

Höstterminen 2022 började den nya läroplanen Lgr22 för grundskolan att gälla. Det innebär en hel del ändringar i kursplanerna samt nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. Vi på Liber följer givetvis Skolverkets arbete och uppdaterar eller gör om våra läromedel så att du kan fortsätta arbeta med dem enligt de nya kursplanerna. Tanken med de nya kursplanerna är att de ska bli ett bättre stöd och arbetsverktyg för dig som lärare, med tydligare fokus på ämnets syfte och centrala innehåll i undervisningen.

Hur mycket som ändrats i kursplanerna varierar mellan de olika ämnena, men i stora drag innebär Lgr22 för grundskolan följande:

  • Mer betoning på fakta och förståelse för att visa på goda ämneskunskaper.

  • Det centrala innehållet är anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression.

  • Tydligare skillnad mellan stadierna i det centrala innehållet, med fokus på att stärka grundläggande kunskaper i de lägre årskurserna och introducera mer komplexa sammanhang stegvis.

  • Kunskapskraven har bytt namn till betygskriterier i de årskurser där betyg sätts och är mindre omfattande och detaljerade.

    Hos Skolverket kan du läsa mer om vad Lgr22 innebär för de olika kursplanerna.

resource-not-found

Hur påverkar Lgr22 dig i undervisningen?

Vår läromedelsutvecklare och tidigare läraren Anna Lindstam svarar på tre vanliga frågor om Lgr22. Läs mer om hur den nya läroplanen påverkar dig i undervisningen.

resource-not-found

NO

Inom NO har en del ändringar gjorts för att följa de nya kursplanerna. Läs mer om hur vi har uppdaterat våra läromedel i NO kopplat till Lgr22.

resource-not-found

SO

Även i SO-ämnena har en del uppdateringar gjorts för att följa de nya kursplanerna. Läs mer om hur vi har anpassat våra läromedel i SO enligt Lgr22.

Taggar

Dela