Hem   Aktuellt     Liber Digital - gy/vux

2 June 2022

Liber Digital - gy/vux

Liber Digital - gy/vux

Stöd för både lärare och elev

Digitala läromedel gör det smidigare än någonsin att ge alla individer en chans att lyckas med sina studier. Samtidigt får du som lärare ännu bättre stöd i att planera, genomföra och följa upp din undervisning. Du sparar värdefull tid och kan fokusera mer på ditt viktigaste uppdrag – att se, inspirera och stötta dina elever.


Fördelar med Liber Digital
- i ämnena matematik, fysik och kemi

 • Många och varierade uppgiftstyper
  Beräkning, flerval, drag och släpp, grafiska uppgifter, mm.

 • Direkt återkoppling på övningsuppgifter
  Eleverna får direkt och formativ återkoppling på sina svar, inte bara rätt eller fel. Läromedlet har ett system som förstår matematiken, inklusive närmevärden, potenser, bråk, enheter och ekvationer.

 • Enkelt att individanpassa
  Anpassa innehåll till grupper eller enskilda elever. Du väljer vad som ska visas eller döljas för vilka elever och under vilken tidsperiod.

 • Lyssna
  Texter och uppgifter går att lyssna på genom talsyntes.

 • Skapa beting och hemuppgifter
  Du skapar enkelt egna beting och hemuppgifter för grupper eller enstaka elever.

 • Stegvis lösning av ekvationer

 • Detaljerad resultatuppföljning
  Du kan se hur det går för gruppen men även hur det går för varje enskild elev med en specifik uppgift.

 • Diagnoser och prov
  Inbyggda diagnoser och prov, med många funktioner och anpassningsmöjligheter: Randomiserade uppgifter, val av provinnehåll, justerbar poängsättning,
  möjlighet för elever att lämna redovisade lösningar, helskärmsläge, anpassningsbara inställningar för inbyggd kalkylator och mycket mer.

Fördelar med Liber Digital
- i ämnena biologi, naturkunskap och teknik

 • Enkelt att individanpassa
  Dela ut uppgifter och innehåll till grupper eller enskilda elever. Du väljer vad som ska delas till vilka elever och under vilken tidsperiod.

 • Direkt återkoppling på övningar
  Eleverna får direkt feedback på sina svar och kan se om de svarat rätt eller fel. Vid fritextsvar finns exempelsvar för självskattning.

 • Textstöd
  Eleverna kan anpassa och underlätta läsupplevelsen genom att ändra textens storlek, få texten uppläst i olika hastighet och översatt till över 90 språk, få bildstöd och mycket mer.

 • Lyssna
  Texter och uppgifter går att lyssna på genom talsyntes.

 • Detaljerad resultatuppföljning
  Du kan se hur det går för gruppen men även hur det går för varje enskild elev med en specifik uppgift.

 • Dela innehåll till dina elever
  Dela kapitel, avsnitt och planeringar i läromedlet till Google Classroom och Microsoft Teams.

 • Materialbanken
  Här hittar du läromedlets alla resurser. Du kan filtrera på kapitel och avsnitt eller på typ av resurs som exempelvis ljud, filmer, bilder, uppgifter och texter.

 • Uppdateras löpande
  Liber Digital är levande och innehållet uppdateras kontinuerligt och funktioner tillkommer och utvecklas.