Hem   Aktuellt     Palla trycket – Hur du utvecklar ett hållbart självledarskap

30 January 2024

Palla trycket – Hur du utvecklar ett hållbart självledarskap

Palla trycket – Hur du utvecklar ett hållbart självledarskap

Hur du utvecklar ett hållbart självledarskap

Snabba förändringar, tidspress, otydligheter och krav gör att många av oss går runt med ständigt höga kortisolnivåer. Även det som är roligt och ger sköna kickar påverkar oss, och det kan bli svårt att gå ned i varv och få återhämtning. Fler och fler upplever stress, press och känner av konsekvenserna av det. Det är inte bra för oss själva och inte bra för organisationerna. Kommer det som stressar vår hjärna att minska i kraft? Sannolikt inte. Vi behöver därför aktivt bygga upp vår motståndskraft så att vi pallar trycket. Gör vi det så kan vi ha ett gott liv och arbetsliv.

Eget ansvar och ledarskap
Idag behöver alla, du och jag, ta ett stort eget ansvar för vårt välmående. Vi kan inte förlita oss på att externa faktorer kan bidra till det till 100 %. Vi måste göra vad vi kan och vägen dit är att utveckla ett hållbart självledarskap som leder till ett liv i balans. Det finns en stark koppling mellan ledarskap och medarbetares välmående och prestationer. Därför är du som ledare en viktig del i medarbetarnas väg till att de pallar trycket och kan må och göra bra över tid.

Utgångspunkten är att du behöver skapa vanor och ha praktiska mentala verktyg som gynnar och stärker din hjärna. Du behöver hitta, utifrån hur du själv fungerar det som balanserar dig så att ditt välmående och din prestation blir så bra det kan bli.

Om boken
I boken, Palla trycket, får du som ledare konkreta råd kring vad du kan göra för att stärka dina medarbetares hållbarhet och ge dem rätt förutsättningar att utveckla sitt självledarskap. Du kommer också få konkreta råd för hur du kan göra för att stärka din hållbarhet.

resource-not-found

Om författaren

Karin Otterbjörk utbildar sedan många år medarbetare och chefer utifrån devisen att bra business skapas med människan i fokus. Karin kombinerar sin mångåriga erfarenhet som ledare med bred kunskap om hur människan – och hjärnan – fungerar.

Hemsida: mairutveckling.se
Linkedin: Karin Otterbjörk (fd Malmström)
Instagram: instagram.com/pallatrycket_karinotterbjork