En produkt blir till

På Liber tar vi fram produkter utifrån en strategi baserad på kundbehov, marknadsposition och lönsamhet. Under produktionens gång kommer du att möta olika personer hos oss med olika kompetens- och ansvarsområden.

En produkt blir till

Genom att koppla ihop din expertkunskap inom ett visst ämne med vår gedigna kunskap inom innehållsproduktion både avseende pedagogik, funktionalitet och målgruppskännedom, skapar vi en förädlad och högkvalitativ produkt som stöttar lärande i alla åldrar.

De som ansvarar för utgivningen på Liber kallas segmentsansvarig eller förläggare och är förmodligen en av de första personerna som du kommer i kontakt med hos oss. En annan roll som du kommer att ha mycket kontakt med är projektledaren, som är den person som har det övergripande ansvaret för produktionen, tidsplanen och kommunikationen mellan produktionens alla deltagare. På Liber arbetar också innehållsspecialister, UX-designers och utvecklare som alla bidrar till en produkt som stöttar en lärupplevelse i toppklass.

Du kommer fortlöpande att få detaljerad information av din projektledare om tidsplan och arbetsgång för just din produkt.

Textbearbetning

Texten du skriver för Liber kommer att hanteras olika beroende på vad det är för typ av produkt du skriver. Produkter tas fram på olika sätt beroende på målgrupp, funktion och format. Textredigering innebär att texten bearbetas så att den blir lätt att förstå, har en tydlig röd tråd och är anpassad till målgruppen. Du får alltid möjlighet att gå igenom och ta ställning till förslag på ändringar som görs i din text. Ofta kan texterna skickas fram och tillbaka mellan författare och Liber flera gånger innan texten är helt klar.

Design och funktionalitet

När texten är färdigbearbetad tar en formgivare vid. Formgivning och bildsättning är en viktig del av produkten och fyller ett pedagogiskt syfte. Digital funktionalitet är också en viktig del i processen som ska stötta lärupplevelsen på bästa sätt. Bildsättning kan vara ett omfattande arbete då hänsyn måste tas både till textens behov av visualiseringar och till kostnader och rättigheter.

Publicering

När produkten är godkänd utifrån satta kvalitetskrav är det dags för publicering. Antingen skickas de godkända filerna till tryck eller så sker digital publicering. Hur lång tid det tar innan din produkt är ute på marknaden beror på publiceringsformatet.

Är du eller vill du bli författare hos oss?

Om du har några frågor om hur det är att vara författare hos Liber eller vill veta mer om utgivningsprocessen får du gärna kontakta oss.

Kontakta utgivningsansvarig