Om Liber

I mer än 120 år har vi på Liber utvecklat läromedel, kurs- och managementlitteratur tillsammans med de främsta forskarna, författarna och inspiratörerna i näringslivet.

Ett Sverige där alla lyckas med sina studier

Utbildningsbranschen, och vi med den, befinner sig i en digital transformation vilket skapar nya fantastiska möjligheter att utveckla produkter och tjänster som maximerar lärande.

Varje dag går vi på Liber till jobbet för att göra skillnad i människors liv, fast beslutna att leda utvecklingen inom utbildning och därmed bidra till ett Sverige där alla lyckas med sina studier. Vi står för likvärdigt lärande, där alla ska ha samma förutsättningar att utveckla kunskap, oavsett bakgrund.

Mer om Liber - vår företagsledning, koncern och hur vi tänker kring hållbarhet.

Kunskap som gör skillnad – vikten av läromedel

Vi är många som brinner för läromedel. Liber är medlem i branschorganisationerna Swedish Edtech Industry och Läromedelsföretagen där vi driver, diskuterar och utvecklar gemensamma frågor för branschen. Vi har också en god dialog med författarnas medlemsorganisation Läromedelsförfattarna.

Swedish Edtech Industry

Swedish Edtech Industry är en ideell branschorganisation som, genom att samla leverantörer inom den svenska edtechbranschen, bidrar till innovation och utveckling, till nytta för svensk förskola, skola, vuxenutbildning och högre utbildning.

Läromedelsföretagen

Läromedelsföretagen är en branschorganisation med 18 medlemsföretag som står för utgivning av majoriteten av skolans läromedel och en betydande del av högskolans kurslitteratur. Tillsammans verkar de för att lärare ska få bättre förutsättningar att undervisa och för att elever och studenter ska nå högre kunskapsresultat. De för också dialog och samverkar med skolmyndigheter, huvudmän och organisationer.

Läromedelsförfattarna

Läromedelsförfattarna är en medlemsdriven intresseorganisation för författare av läromedel och kurslitteratur i Sverige. Deras vision är ett kunskapsorienterat samhälle där högkvalitativa läromedel för alla är en självklarhet och de för en viktig debatt kring vikten av läromedel i svenska skolor.

Är du eller vill du bli författare hos oss?

Om du har några frågor om hur det är att vara författare hos Liber eller vill veta mer om utgivningsprocessen får du gärna kontakta oss.

Kontakta utgivningsansvarig