Royalty och annan författarersättning

På Liber använder vi olika ersättningsmodeller och vilken som blir aktuell i ditt fall beror bland annat på vilken av typ av produkt du skriver. Ersättningsmodellen regleras i det avtal som du ingår med oss och förhandlas innan produktionen startar.

Olika ersättningsmodeller

Royalty

Om du har royalty som ersättningsmodell sker royaltyutbetalningen i oktober varje år. Då får du betalt för den försäljning som skett perioden 1 april föregående år till 31 mars innevarande år. Du får också en royaltyredovisning som innehåller information om:

  • totalt antal framställda exemplar

  • antal exemplar i lager vid redovisningsperiodens början och slut

  • antalet sålda exemplar och/eller licenser under redovisningsperioden

  • uppgift om f-pris/nettopris och royaltysats

  • royaltybelopp som ska betalas ut (med hänsyn till ev. redan utbetalat garantihonorar)

Om du önskar få din royalty utbetald till enskild firma eller annat bolag, i stället för till dig som privatperson, ska du fylla i en särskild blankett och returnera till Liber. För att få en sådan blankett eller för övriga frågor om royalty är du välkommen att kontakta Libers royaltyavdelning på [email protected].

Engångsarvode

Har du skrivit på uppdrag och ska få ett engångsarvode, läs mer om leverantörsreskontra.Är du eller vill du bli författare hos oss?

Om du har några frågor om hur det är att vara författare hos Liber eller vill veta mer om utgivningsprocessen får du gärna kontakta oss.

Kontakta utgivningsansvarig