Hem   Aktuellt     ”Vi behöver ta vara på de gamla rävarnas kunskaper”

21 June 2023

”Vi behöver ta vara på de gamla rävarnas kunskaper”

”Vi behöver ta vara på de gamla rävarnas kunskaper”

Läsprojekt med fokus på intensivläsning

Intervju: Sara Bruun

Sara Bruun är språkläraren och författaren som på riktigt brinner för att lära barn att läsa och skriva. Tillsammans med Liber har hon tagit fram en unik modell för intensivläsning och avkodningsträning som hjälper eleverna i sin språk- och skrivutveckling. Oavsett årskurs eller ämne kan lärare och elever dra stor nytta av detta material där vi tar tillvara beprövad och gedigen kunskap.

Hej Sara! Vem är du och vad sysslar du med? 

– Jag är språklärare med 25 års erfarenhet som lärare och undervisar idag i engelska på högstadiet. Under de senaste tio åren har jag föreläst och utbildat andra lärare runt om i världen. Jag har främst pratat om undervisning med digitala verktyg och ledarskap, men på sistone föreläser jag mycket om vikten av att lära barn läsa och skriva. 

– Sommaren 2021 sändes mitt sommarprat i Sommar i P1 och gensvaret blev enormt! Telefonen gick varm i flera veckor och det var så roligt med alla som hörde av sig.

Du har tagit fram ett utbildningsmaterial i samarbete med oss på Liber, en lärarhandledning som fokuserar på intensivläsning och avkodningsträning. Kan du berätta lite om bakgrunden och upplägget? 

– Anledningen till att jag började intressera mig för ungdomar som har svårt att läsa var att jag en dag stod helt ensam i en högstadieklass med 29 elever, där majoriteten hade stora svårigheter. Jag upplevde att jag inte fick någon vägledning i undervisningen. Istället fick jag rådet “Du måste låta eleverna lyssna”, men jag har alltid menat att barn och ungdomar har rätt att lära sig.  

– Självklart kan man kompensera viss undervisning om man till exempel har dyslexi och måste ta till sig faktainnehåll, då ska man inte behöva lägga kraft på avkodning. Problemet uppstår när dessa råd blir allmängiltiga och ses som en besparing, istället för att det satsas på att faktiskt lära ut.  

Hur gick du tillväga när du tog fram den här modellen? 

– Jag valde att arbeta om en modell för intensivläsning som redan fanns på skolan som jag arbetade på. Jag anpassade modellen så att den skulle vara lätt att använda trots att jag var ensam med 29 elever, så att de skulle kunna avkodningsträna mer självständigt. Med hjälp av materialet blev jag mindre beroende av speciallärarens hjälp och kunde stå på egna ben när jag hjälpte eleverna att utveckla sin läsförmåga.  

resource-not-found

"Materialet är så enkelt uppbyggt att du som lärare hinner ta till dig det på en håltimme"

Vad får man om man som lärare tar del av ditt läsprojekt?  

– Med det här materialet får du en modell som du kan använda direkt på din skola, där instruktionsfilmer, lärarhandledning och läslistor ingår. Det är så enkelt uppbyggt att du som lärare hinner ta till dig detta på en håltimme! Dessutom passar materialet passar lika bra oavsett vilken årskurs eller vilket ämne du undervisar i.   

Här och där kan man se en räv dyka upp i samband med att man läser om läsprojektet. Vad är tanken med räven och vad symboliserar den? 

– Genom hela lärarhandledningen kommer du att möta rävar! Glada rävar, fundersamma rävar, frustrerade rävar och rävar som lästränar. Räven symboliserar “de gamla rävarnas kunskap”, som jag och många andra upplever håller på att gå förlorad. Det saknas förutsättningar att bedriva gedigen läs- och skrivundervisning, och det i kombination med att de gamla rävarnas kunskap försvinner kommer att vara förödande för våra barn och ungdomars läsutveckling. Rävens kunskap måste föras vidare!