Hem   Aktuellt     Det är dags att göra skolan begriplig - 5 frågor till Fredrik Zimmerman

28 October 2022

Det är dags att göra skolan begriplig - 5 frågor till Fredrik Zimmerman

Det är dags att göra skolan begriplig - 5 frågor till Fredrik Zimmerman

I sin bok Nya vägar till en likvärdig skola slår Fredrik Zimmerman hål på myten att det råder en antipluggkultur bland pojkar – en tes som han tidigare själv sett som en delförklaring till pojkarnas resultat i skolan. Utgångspunkten i den nya boken är att skolan är alldeles för viktig för att inte vara jämställd och att det är i den änden vi måste börja. Skolan måste bli begriplig för alla. Vi har ställt några frågor till Fredrik om tankarna bakom boken och varför diskussionen om pojkar i skolan måste förändras.


Fredrik, hur gick dina tankar när du skrev boken och varför kom den till?

Begreppet antipluggkultur har dominerat diskussionen om pojkar och skolan under en lång tid. Det ska erkännas, vilket jag också gör i boken, att när jag kom in i detta forskningsfält så använde jag det också. Men ju mer forskning jag har fördjupat mig i, och själv forskat, så stämmer inte detta begrepp överens med varför pojkar presterar sämre i skolan. I boken tar jag upp studie efter studie som visar hur lärare och forskare fått pojkar att prestera bättre i skolan, och ingen av dem utgår ifrån en antipluggkultur. Därför är det viktigt att visa att den dominerande diskussionen om pojkar i skolan måste ändras. Jag tror att det kan ha gått sämre i skolan för många pojkar just på grund av den felaktiga tron på en existerande antipluggkultur. Därför upplevde jag det viktigt att skriva denna bok.

resource-not-found

Vad är unikt med boken och varför ska man välja just den?

Bokens huvudtes handlar om att skolan måste bli begriplig och jag tar upp flera olika sätt att göra detta på. Man kan säga att den främsta bevisningen mot perspektivet med en antipluggkultur är att andra perspektiv lyckas få pojkar att prestera bättre. Och genom detta visa vad diskussionen ska fokusera på. Man ska välja denna bok för att den ger guidning i vad man behöver diskutera för att få pojkar att prestera bättre i skolan. Boken har inte alla svar, men den ger guidning kring vilka frågor som måste ställas.

resource-not-found

För vem är boken skriven och hur använder jag den på bästa sätt?

Egentligen för alla som på något sätt jobbar med skolan, men den har ett viss fokus på lärare och blivande lärare (alltså lärarutbildningen). Får man tänka stort så är min största förhoppning att boken ska vara ett maktmedel för lärare på så sätt att den visar hur viktiga lärare är och att den kan ge tyngd till lärare att be om de resurser de behöver. Detta genom att visa vad de behöver resurser till.

resource-not-found

Vad hoppas du att läsaren ska ta med sig efter att ha läst boken?


Att ingen elev väljer att misslyckas i skolan. Är skolan begriplig så gör eleverna uppgifterna. Med andra ord; gör skolan begriplig.Fredriks tre bästa tips för att få fler elever att lyckas i skolan

  • Tidig hjälp till att lära sig läsa och skriva. Detta är det viktigaste verktyget för att förstå skolan och göra den begriplig.

  • Hjälp med studieteknik och då främst om hur man ska göra när man startar en uppgift som upplevs som svår.

  • Dela upp uppgifter så att de blir överblickbara och begripliga även för de som har det svårare i skolan.

Här kan du läsa mer om och köpa boken Nya vägar till en likvärdig skola.

resource-not-found

Om författaren

Fredrik Zimmerman är fil.dr i barn- och ungdomsvetenskap och verksam som lektor på Institutionen för pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås. Han har tidigare gett ut boken Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan.