Hem   Aktuellt     Hur kan vi förstå vad god undervisning är?

30 November 2023

Hur kan vi förstå vad god undervisning är?

Hur kan vi förstå vad god undervisning är?

Vilken betydelse har flow, emotioner och ödmjukhet för god undervisning och samspelet mellan lärare–elev? Vikten av det relationella, ibland finstilta, mötet med elever och studenter ryms sällan i dagens diskussioner om pedagogik och lärarrollen.

Genom att titta på vad till exempel humor, tillit och stolthet betyder i undervisningen ger Jonas Aspelin, professor i pedagogik, i sin nya bok en nyanserad, relationell inblick i god undervisning. Vi passade på att ta en pratstund med Jonas för att höra om tankegångarna bakom Undervisningens ABC – god undervisning i relationell belysning.

resource-not-found

Vad fick dig att skriva boken?

Jag har förvånats över hur undervisning ibland framställs i olika sammanhang, inte minst i sociala medier: som att det är självklart hur man ska undervisa, att det finns enkla lösningar som alla lärare kan ta till, på samma sätt och i alla situationer. Min bok intar ett relationellt perspektiv, det vill säga ser undervisning som något som sker mellan lärare och elever, och vill bidra till en nyanserad bild av ämnet. Frågan som väglett skrivandet är inte ”hur ska lärare undervisa?” utan ”hur kan vi förstå vad god undervisning är?”.

resource-not-found

Din bok, där du varvar forskning och teorier, är ju skriven som ett ABC där varje bokstav i alfabetet har fått ett tema som knyter an till god undervisning. Varför valde du att lägga upp boken så?

Jag har ett pedagogiskt syfte med upplägget. Bokens form, hoppas jag, tilltalar läsaren och gör innehållet mer lättillgängligt. Kort sagt önskar jag att det ska väcka intresse och lust till läsning. Ett sätt som boken kan användas på i utbildning är att deltagare tillsammans väljer något eller några teman som man läser om och relaterar till sina egna erfarenheter. Ett annat sätt är att deltagare fördjupar sig i olika teman, berättar för varandra om dessa och sedan diskuterar dem. Ett tredje sätt är ju det traditionella: att alla läser hela boken, sätter sig in i de olika temana och sedan, utifrån läsningen, redogör för, problematiserar och diskuterar hur god undervisning kan förstås.

Om du fick välja två teman (bokstäver) som du tycker är extra viktiga – vilka skulle det vara och varför?

Oj, det blir svårt att välja. Boken innehåller en introduktion om vad forskning säger om god undervisning och en avslutning där slutsatser från de olika kapitlen dras. Däremellan finns 25 teman om ämnet från A till Ö. Jag tycker att alla dessa är viktiga för att förstå vad god undervisning är. I slutet av boken finner jag att två teman är övergripande i boken. För det första: god undervisning bygger på social gemenskap och att utrymme ges för varje individ att ge uttryck för sig själv. För det andra: god undervisning innebär att elever/studenter bekräftas och utmanas.

Om jag får välja två teman här blir det ödmjukhet och utmaning, då de tillsammans tydligt visar på poängen. Redan filosofen Sören Kierkegaard påstod att ”all äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa” och aktuell forskning om undervisning bekräftar detta. Men att lärare är ödmjuka, bekräftar och stöttar är inte tillräckligt. God undervisning innebär också att elever och studenter utmanas, att utmaningarna är rimliga och avpassas efter konkreta situationer, det vill säga att de inte utförs på rutin.

resource-not-found

Om författaren

Jonas Aspelin är professor i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, fil.dr i sociologi och ämneslärare i historia och religionskunskap.

För dig som blivande eller yrkesverksam lärare

Boken Undervisningens ABC vänder sig främst till dig som blivande eller yrkesverksam lärare men också till andra professionella där undervisning utgör inslag i arbetet.