Hem   Aktuellt     Bjud in eleverna till att berätta – tankar om bildning med Ruhi och Jesper

23 January 2023

Bjud in eleverna till att berätta – tankar om bildning med Ruhi och Jesper

Bjud in eleverna till att berätta – tankar om bildning med Ruhi och Jesper

Hur och när upplever eleverna undervisningen som meningsfull?
Hur hjälper undervisningen eleverna att få djupare insikter och en förståelse för omvärlden?
På vilka sätt är undervisningen förankrad i skolans värdegrund?

Det här är några värdefulla frågeställningar som didaktiken idag ofta missar att väva in, menar författarna Ruhi Tyson och Jesper Sjöström. I boken Didaktik för lärande och bildning tittar de närmare på lärarnas centrala kunskapsområde – didaktiken – och det bortglömda bildningsperspektivet.

Hittills har det i stort sett saknats en didaktisk litteratur inriktad på frågor om sambanden mellan kunskaper, etik och bildning – trots att sådana ju är centrala för undervisning. För att kasta ljus över ämnet har författarna med sin gedigna bakgrund därför skrivit en bok på temat. Vi tog en pratstund med Ruhi och Jesper för att höra om deras tankar om bildning och boken.

resource-not-found

Vad är utgångspunkten i er bok?

En av de centrala frågorna som vi försöker besvara i boken är den om klyftan som lätt uppstår mellan skolans värdegrund å ena sidan och det dagliga arbetet med att undervisa i olika ämnen å andra sidan. Vi vill visa att en bildningsorienterad didaktik är en didaktik där man väver in hela värderingssidan i undervisningen till vardags: i kommunikationen med eleverna, i upplägget och allting däremellan.

resource-not-found

Vad skulle du säga att bildning är idag?

Ruhi: Det är en väldigt intressant fråga. Jag tänker att på ett sätt är det ju verkligen sådana tidlösa saker som när jag fått verkliga aha-upplevelser eller när jag kommer till en insikt om hur jag ska vara med andra människor för att inkludera dem. Och sedan får man nog prata länge och väl om vad det är för kunskapsinnehåll som är viktigt att vi har gemensamt.

resource-not-found

Vilka är de centrala bildningsfrågorna?

Ruhi: En sak som lever väldigt mycket i våra samtal om bildning idag är frågan om hur mycket gemensam kunskap vi har. Jag skulle säga att det inte är det centrala, utan frågan för bildningsdidaktiken idag är egentligen: Vad har vi för gemensam vilja? Vill vi främja varandras välbefinnande? Vill vi bidra till att jorden är en beboelig plats om hundra år? Den typen av frågor är egentligen de centrala bildningsfrågorna. Kunskapen ska i sin tur föra till det.

Jesper: Instämmer med allt det som Ruhi säger och vill lägga till att vi i boken lyfter fram följande fem aspekter kring en samtida bildningssyn: (1) grundfärdigheter, orienteringskunskaper, nyfikenhet och handlingsförmåga; (2) både individuell och kollektiv process; (3) förening av socialisation och personlighetsbildning; (4) kritisk granskning av den egna traditionen och livsstilen; och (5) ett levande världsmedborgarskap.

resource-not-found

Har ni några tips på hur man kan jobba bildningsorienterat i skolvärlden idag?

Ruhi: Jag tänker att en viktig sak ju är att vi som lärare börjar fråga våra elever om deras bildningserfarenheter. Att vi inte bara tänker ur vårt eget perspektiv. Det kan man göra jättelätt genom att fråga eleverna någon gång per termin eller när man nu vill: Vad var en aha-upplevelse? Vad tyckte du var ovanligt berikande eller meningsfullt eller roligt? Eller vad gav dig mycket energi i undervisningen? Då kommer man åt det som är deras bildningserfarenheter och på samma gång kan man lära sig mycket om vad som är viktigt i den egna undervisningen.

resource-not-found

Ruhi: Ett annat väldigt övergripande tips på hur man kan jobba bildningsorienterat är att hela tiden tänka på vad man kan foga in i undervisningen som är av berättande karaktär; berättelser om människor, berättelser ur litteraturen, berättelser ur den egna erfarenheten. Också att bjuda in eleverna till att berätta. Berättelser är centrala i många bildningsprocesser inte minst eftersom våra liv i stor utsträckning har formen av en berättelse och vi använder andra berättelser för att förstå och gestalta den.

Jesper: Vår bok bidrar med ett flertal exempel och modeller, för både praktik och reflektion, kring hur man som lärare kan arbeta bildningsorienterat i olika ämnen och sammanhang.

resource-not-found

Om författarna

Ruhi Tyson är lektor i pedagogik. Hans forskning handlar om bildning, berättande, praktisk kunskap och yrkesdidaktik.

Jesper Sjöström är professor i didaktik med inriktning mot naturvetenskapsämnena. Hans forskning handlar om bland annat didaktiska teorier och modeller och didaktisk modellering av bildande innehåll.