Varukorg

Varukorgen är tom

Författarersättning och annat praktiskt

Olika ersättningsmodeller

På Liber använder vi olika ersättningsmodeller och vilken som blir aktuell i ditt fall beror bland annat på vilken av typ av produkt du skriver. Ersättningsmodellen regleras i det avtal som du ingår med oss och förhandlas innan produktionen startar.

Royalty

Om du har royalty som ersättningsmodell sker royaltyutbetalningen i oktober varje år. Då får du betalt för den försäljning som skett perioden 1 april föregående år till 31 mars innevarande år. Du får också en royaltyredovisning som innehåller information om:

  • totalt antal framställda exemplar
  • antal exemplar i lager vid redovisningsperiodens början och slut
  • antalet sålda exemplar och/eller licenser under redovisningsperioden
  • uppgift om f-pris/nettopris och royaltysats
  • royaltybelopp som ska betalas ut (med hänsyn till ev. redan utbetalat garantihonorar)

Om du önskar få din royalty utbetald till enskild firma eller annat bolag, i stället för till dig som privatperson, ska du fylla i en särskild blankett och returnera till Liber. För att få en sådan blankett eller för övriga frågor om royalty är du välkommen att kontakta Libers royaltyavdelning på royalty@liber.se.

Engångsarvode

Har du skrivit på uppdrag och ska få ett engångsarvode, läs mer om leverantörsreskontra.

;