Kurslitteratur   Lärarutbildning     Förskollärare

Förskollärare

Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad på kurser inom förskollärarutbildningen. Upptäck det breda utbudet av kurslitteratur.

resource-not-found

Ekologins nyanser

Undervisning och lärande för hållbar utveckling i förskolan

Här beskrivs hur en utforskande undervisning med direkta naturmöten, kreativa infall och hållbara vanor kan utvecklas.

Läs mer om Ekologins nyanser
resource-not-found

Perspektiv på systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Nya bidrag till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

Boken vänder sig till blivande och verksamma förskollärare, barnskötare, rektorer och huvudmän. Den kan med behållning också läsas av andra som är intresserade av förskolefrågor.

resource-not-found

Delaktighet och inflytande enligt barnkonventionen

En handbok för förskolan

Att anamma ett barnrättsperspektiv rör sig om alltifrån att lyssna till och uppfatta vad barn verkligen uttrycker till att sätta sig in i deras livsvärldar och att ge dem inflytande över samvaron på förskolan.

resource-not-found

Förskolan med barnet i centrum

En vision för förändringsarbete

Bokens författare Christian Eidevald och Myrna Palmgren har i ett utvecklingsprojekt arbetat med hur förskolans resurser och förutsättningar kan användas för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för alla barn i förskolan.

resource-not-found

En förskola för alla

Specialpedagogik, inkludering och likvärdighet

I den här antologin är frågor om alla barns inflytande, delaktighet och perspektiv tongivande. Boken tar upp specialpedagogik, inkludering och likvärdighet och utgår från ett historiskt och samtida sammanhang.

Missa inga nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få information om nyheter i vår utgivning, inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera
resource-not-found

Kontakta förläggaren

Mattias Nykvist

Planerar du för en ny kurs? Nyfiken på den senaste utgivningen inom ditt fält? Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.

Kontakta mig