Kurslitteratur   Lärarutbildning     VFU

VFU

Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad på kurser inom verksamhetsförlagd utbildning VFU, en av hörnstenarna i lärarutbildningen.

resource-not-found

Planerar du en ny kurs?

Prova och jämför

Våra kostnadsfria utvärderingsexemplar hjälper dig att förstå hur boken skulle passa din undervisning och dina studenter.

Beställ ett utvärderingsexemplar
resource-not-found

Förskollärarprogrammet

Nyheter och nya upplagor

Årets katalog innehåller massor av nyheter för dig som undervisar på förskollärarprogrammet. Ta del av den senaste utgivningen!

resource-not-found

Grund- och ämneslärarprogrammen

Nyheter och nya upplagor

Årets katalog innehåller massor av nyheter för dig som undervisar på grund- och ämneslärarprogrammen. Ta del av den senaste utgivningen!

resource-not-found

Skolan efter marknaden

Om skolans och lärarrollens framtid

I boken ger forskare, opinionsbildare och lärare sina bilder av vad marknadsmekanismerna gör med skolväsendet.

Läs mer om Praktisk inkludering
resource-not-found

Pedagogisk takt

Lärares didaktiska och relationella kompetens

Boken lyfter fram betydelsen av att lärare över tid utvecklar en pedagogisk taktkänsla i det möte som sker i undervisningen.

resource-not-found

På väg mot läraryrket

En handbok för den verksamhetsförlagda utbildningen

Den här boken är skriven för att hjälpa dig som är lärarstuderande att strukturera och använda din verksamhetsförlagda utbildning på bästa sätt.

resource-not-found

Lärarprofession

Från VFU till eget klassrum

Boken täcker flertalet av läraryrkets dimensioner, t.ex. lärares nyckelkompetenser och inkludering, och varvar teori och praktik genom att de teoretiska perspektiven kopplas till det vardagliga arbetet i klassrummet.

resource-not-found

Pedagogiska principer i praktiken

Beprövade undervisningsgrepp i det praktiska lärarskapet

Hur gör man för att engagera, motivera och stimulera sina elever till lärande?

Missa inga nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få information om nyheter i vår utgivning, inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera