Kurslitteratur   Lärarutbildning     UVK

UVK

Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad på kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som är en obligatorisk del i all lärarutbildning.

resource-not-found

Planerar du en ny kurs?

Prova och jämför

Våra kostnadsfria utvärderingsexemplar hjälper dig att förstå hur boken skulle passa din undervisning och dina studenter.

Beställ ett utvärderingsexemplar
resource-not-found

Förskollärarprogrammet

Nyheter och nya upplagor

Årets katalog innehåller massor av nyheter för dig som undervisar på förskollärarprogrammet. Ta del av den senaste utgivningen!

resource-not-found

Grund- och ämneslärarprogrammen

Nyheter och nya upplagor

Årets katalog innehåller massor av nyheter för dig som undervisar på grund- och ämneslärarprogrammen. Ta del av den senaste utgivningen!

resource-not-found

Skolan efter marknaden

Om skolans och lärarrollens framtid

I boken ger forskare, opinionsbildare och lärare sina bilder av vad marknadsmekanismerna gör med skolväsendet.

Läs mer om Skolan efter marknaden
resource-not-found

Från folkskola till grundskola

Den långa skolresan

Boken skildrar omvandlingen av den svenska skolan utifrån politiska, ideologiska och ekonomiska förutsättningar och processer.

resource-not-found

Elever med adhd och autism

Psykologiska och pedagogiska perspektiv

Boken presenterar konkreta strategier som kan användas i klassrummet för att främja lärande och delaktighet hos elever med adhd och autism.

resource-not-found

Didaktik för lärande och bildning

Lärares centrala kunskapsområde: didaktiken

Boken fokuserar på att överbrygga klyftan mellan teori och praktik och samtidigt att förbinda allmändidaktik och ämnesdidaktik.

resource-not-found

Nya vägar till en likvärdig skola

Gör skolan begriplig för alla

Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan.

Missa inga nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få information om nyheter i vår utgivning, inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera