Kurslitteratur   Lärarutbildning     UVK

UVK

Libers utgivning vilar på vetenskaplig grund och är tydligt förankrad på kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), som är en obligatorisk del i all lärarutbildning.

resource-not-found

Didaktik för lärande och bildning

Lärares centrala kunskapsområde: didaktiken

Boken fokuserar på att överbrygga klyftan mellan teori och praktik och samtidigt att förbinda allmändidaktik och ämnesdidaktik.

Läs mer
resource-not-found

Nya vägar till en likvärdig skola

Gör skolan begriplig för alla

Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istället kan göra för att fler pojkar ska lyckas i skolan.

resource-not-found

Pedagogisk takt

Lärares didaktiska och relationella kompetens

Här lyfter vi fram betydelsen av att lärare över tid utvecklar en pedagogisk taktkänsla i det möte som sker i undervisningen. Denna taktkänsla relateras till lärarens didaktiska och relationella kompetens.

resource-not-found

Nya perspektiv på lärande

Kognitionsvetenskap för lärare

Här läser du om följande villkor som har betydelse för elevers lärande: arv och miljö, motivation, återkoppling och minne. 

Missa inga nyheter

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få information om nyheter i vår utgivning, inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera
resource-not-found

Kontakta förläggaren

Mattias Nykvist

Planerar du för en ny kurs? Nyfiken på den senaste utgivningen inom ditt fält? Kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.

Kontakta mig