Läromedel   Vuxenutbildning     Gymnasial nivå - yrkesutbildning

Gymnasial nivå - yrkesutbildningar

Vi erbjuder aktuella och tillgängliga läromedel för vuxenutbildning på gymnasiets yrkesutbildningar. Arbeta med tryckta läromedel, digitala produkter eller blended.

resource-not-found

Liber Vård och omsorg

Rusta undersköterskor och vårdbiträden

Språk- och kunskapsutvecklande läromedel för vård- och omsorgsprogrammet, som lämpar sig både för studenter med svenska som modersmål och svenska som andraspråk.

resource-not-found

Försäljning och service

Håll dig ajour med försäljning och service

Hela vår serie för försäljnings- och serviceprogrammet är nyutvecklad, men har sin grund i den äldre men uppskattade H2000-serien.

resource-not-found

Bygg 724

Bygg för framtiden!

Bygg 724 är ett undervisningskoncept för bygg- och anläggningsprogrammet, som vi har utvecklat i samråd med Byggbranschens Yrkesnämnd och Måleribranschens Yrkesnämnd (BYN och MYN).

resource-not-found

Barn och fritid

Med sikte på omtanke och hälsa

Här hittar du alla våra titlar inom gymnasiets utbildning Barn och fritid.