Läromedel   Vuxenutbildning     Gymnasial nivå - yrkesutbildning - kombinationsutbildning

Gymnasial nivå - yrk - kombinationsutbildning

Vi erbjuder aktuella och tillgängliga läromedel för studenter som läser en kombinationsutbildning. Arbeta med tryckta läromedel, digitala produkter eller blended.

resource-not-found

Yrkeslärarutbildning/yrkeslärare

Paket för studerande till vårdbiträde och undersköterska

Nyhet!

Nu lanserar vi läromedel för studenter som utbildar sig till vårdbiträde och undersköterska inom ramen för kombinationsutbildning. Genom att kombinera vårt digitala utbildningspaket med vår digitala Sfi-plattform Liber Sfi Digital ”Lunis” får studenten en unik möjlighet att utveckla sina språk- och yrkeskunskaper parallellt.

Digitala utbildningspaket

I de digitala utbildningspaketen ingår alla kursböcker för utbildningarna till vårdbiträde och undersköterska. Paketen finns tillgängliga som elevlicens och gäller 12 månader. En av de stora fördelarna i den digitala plattformen är att studenten kan få materialet uppläst samt översatt till sitt modersmål.

Liber Sfi Digital ”Lunis”

Det digitala Sfi-läromedlet “Lunis” är en flexibel lärplattform full med varierat innehåll och smarta funktioner. Behöver dina studenter träna mer på sin svenska när de läser en kombinationsutbildning kan Liber Sfi Digital "Lunis" vara till stor hjälp.

Läs mer om de digitala utbildningspaketen
resource-not-found

Yrkessvenska i Liber Sfi Digital "Lunis"

Språkintroducerande moduler

När vuxenstuderande lär sig svenska och samtidigt ett yrke går de en kombinationsutbildning. Med ett sådant upplägg kan den sammanlagda tiden för utbildning minska. Ett tydligare mål från början gör det också lättare att hålla motivationen uppe. Att ge vuxenstuderande möjligheten att snabbare kunna söka ett jobb är målet.

I ett kombinerat utbildningsupplägg behöver språk- och yrkeslärare inte bara planera och genomföra undervisningen i samråd. De behöver också material som gör det enklare att jobba tillsammans. Därför utvecklar vi på Liber vårt Sfi-läromedel i den riktningen.

I Liber Sfi Digital ”Lunis” finns en introducerande språkmodul som vi kallar Yrkessvenska. Det är det första steget och riktar sig till vuxenstuderande som är på väg mot en yrkesutbildning inom:

  • Vård och omsorg

  • Barnomsorg

  • Restaurang

  • Bygg och anläggning.

Allt om Liber Digital Sfi "Lunis"