Varukorg

Varukorgen är tom

7 anledningar att kombinera bok och digitalt

1. Mer motivation med variation!

Genom att växla mellan klassrumsaktiviteter, att läsa texter och uppgifter i en tryckt lärobok och att göra digitala övningar, skapas en värdefull variation som kan fördjupa förståelsen och öka elevernas motivation.

2. Större valfrihet för dig som lärare

Vårt Digitala Övningsmaterial är kopplat till kapitlen i våra grundläromedel och följer samma progression. Som lärare kan du välja hur du vill utforma din undervisning. Efter en genomgång och gemensamt arbete i läroboken kan du välja vad som passar bäst för din undervisning – att eleverna gör övningarna i bok eller digitalt, med samma röda tråd genom undervisningen.

3. Återkoppling som sparar tid

Vi vet att eleverna ofta vill ha mycket återkoppling och gärna snabbt. Det Digitala Övningsmaterialet ger direkt återkoppling och förflyttar eleven framåt då deras arbete rättas och sparas automatiskt. Det frigör tid för läraren att ge stöd eller utmaningar till de elever som behöver det.

4. Individanpassning

Digitalt Övningsmaterial ger eleven chans att öva så många gånger som hen behöver, i sin egen takt. Läraren kan också utefter elevens behov bestämma vilka av övningarna som passar bäst, vid olika tidpunkter.

5. Flexibilitet

Digitalt Övningsmaterial kan användas både i och utanför klassrummet. Det är ett enkelt och kul sätt för elever att göra övningar och plugga var och när hen vill, då övningarna är tillgängliga via mobil, surfplatta och dator.

6. Likvärdighet

Att få boken uppläst, ta hjälp av SVA-stöd, se instruktionsfilmer och att få färdighetsträna i sitt eget tempo ger elever en mer likvärdig möjlighet att nå resultat. När eleverna arbetar med Digitalt Övningsmaterial kan de visa både för sig själva och för dig som lärare att de har förstått och tagit till sig det ni arbetar med.

7. Ett svårslaget innehåll

Sist men inte minst – vi vet att många lärare idag redan jobbar blended, eller behöver möjligheter för att göra det. Med Liber Blended får man ett kvalitetssäkrat och pedagogiskt innehåll både i de högkvalitativa och väl beprövade tryckta läromedlen och det pålitliga Digitala Övningsmaterialet.

;