Läromedel   Åk 4-6     Svenska

Svenska åk 4-6

Hos oss hittar du en mängd läromedel inom svenska, för alla elever från årskurs 4 till årskurs 6.

resource-not-found

Liber Svenska 4-6

Utgår från skönlitteraturen

Läromedlet är uppbyggt kring litteraturbaserade teman med elevnära ämnen som engagerar.

Liber Svenska 4-6
resource-not-found

Tummen upp!

Kartlägg kunskaperna

Ger både lärare och elev en god uppfattning om elevens kunskaper i förhållande till kriterierna för bedömning i SV, SVA, MA, EN, SO- och NO-ämnena, TK och BL.

resource-not-found

Skrivcirkeln

Olika texter i olika genrer

Med spännande texter lär sig eleverna att skriva texter i genrerna berättande, återberättande, beskrivande, förklarande och instruerande.

resource-not-found

Libers Läsförståelse

Läsförståelse på djupet

Libers Läsförståelse introducerar olika texttyper på ett enkelt sätt och bygger samtidigt upp förståelse för texttyperna och deras syften.

resource-not-found

Libers Språklära

Förstå språkets uppbyggnad

Genom roliga övningar utvecklar eleverna sin förståelse för hur svenska språket är uppbyggt.

resource-not-found

Intensivläsning i helklass med Sara Bruun

Läsprojekt i helklass

Läsprojektet med Sara Bruun handlar om att öva upp avkodningsförmågan i helklass. Detta projekt genomförs genom intensivläsning varje dag i 5 veckor, för att öka läshastigheten. Det unika med Saras upplägg är att hon vänder sig till helklass och mentorn.

Beställ utbildningspaketet
resource-not-found

Undervisa med skönlitteratur : 99 aktiviteter

Lär ut med skönlitteratur!

Boken som samlar aktiviteter och riktar elevernas fokus mot orden – för att bidra till ett rikt språk. Boken vänder sig till alla lärare som vill låta skönlitteraturen ta mer plats i svenskundervisningen.

Köp boken
resource-not-found

Zig Zag Zug läsförståelse

Varierad läsförståelse

I detta intresseväckande läromedel får eleven möjlighet att självständigt öva på läsförståelse. Ett perfekt häfte att jobba i när eleven får en stund över.

Zig Zag Zug läsförståelse

Missa inga nyheter

Prenumerera på Libers nyhetsbrev för att se och prova den nya utgivningen, få inspiration, erbjudanden och inbjudningar till event.

Prenumerera